Lễ Cha Thánh Phan-xi-cô

Chiều ngày 3/10 chị em cộng đoàn Thánh Tâm và một số chị em ở miền Sài Gòn tham dự giờ tưởng niệm cha thán ở cộng đoàn Học Viện Phan-xi-cô Thủ Đức. Trước giờ tưởng niệm chị em viếng mộ các Soeur FMM yên nghỉ tại đây.

Sáng ngày 4/10 một số chị em cộng đoàn miền Sài Gòn tham dự lễ cha thánh tại nhà thờ Phan-xi-cô Đakao.