Hoàng Hậu hai thí điểm Mẹ Lên Trời và Emmanuel

Nhìn hình ảnh thì các chị cũng có thể hình dung ra niềm vui của chị em mình trong ngày lễ Hiển Linh… Xin Chúa ban nhiều ơn cho các Hoàng hậu trong trách nhiệm Chúa trao phó suốt năm nay…

Hoàng Hậu hai thí điểm Mẹ Lên Trời và Emmanuel

Xin báo tin vui với chị em, hai Hoàng hậu của Thí Điểm Mẹ Lên Trời là:

1.       Chị Anne-Marie Lý là Hoàng hậu của Thí Điểm

2.       Em Têrêxa Trần Thị Phượng là Hoàng hậu của Bình Minh

Còn Hoàng hậu của Thí Điểm Emmanuel là chị Maria Ngọc Lan. Sorry vì nhà Emmanuel chúng em không có hình ảnh, chỉ có hình ảnh của Hoàng hậu Thí Điểm Mẹ Lên Trời thôi.

Nhìn hình ảnh thì các chị cũng có thể hình dung ra niềm vui của chị em mình trong ngày lễ Hiển Linh… Xin Chúa ban nhiều ơn cho các Hoàng hậu trong trách nhiệm Chúa trao phó suốt năm nay…

Các Cộng đoàn khác đã có Hoàng Hậu thì xin thông tin cho chị em biết với nhé…

Cám ơn các chị!