RIP - Xin cầu nguyện
Cầu nguyện cho Bà cố Maria
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Cẩm Hà dâng lời cầu nguyện cho Bà cố Maria được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cầu nguyện cho Ông cố Phaolô
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Têrêxa Giang Thủy dâng lời cầu nguyện cho Ông cố Phaolô được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cầu nguyện cho Bà cố Maria
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Minh Hương dâng lời cầu nguyện cho Bà cố Maria được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cầu nguyện cho Ông cố Micae
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Truyền dâng lời cầu nguyện cho Ông cố Micae được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cáo phó Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn văn Dư
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, xin kính báo: Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn văn Dư, là anh của Sr. Têrêxa Nguyễn thị Đồng, FMM. Đã trở về Nhà Cha lúc 05g22 ngày thứ Hai 06 tháng 06 năm 2016, tại Nhà Hưu Dưỡng Chí Hòa, hưởng thọ 79 tuổi, sau 54 năm linh mục...
Cầu nguyện cho Bà cố Anna
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Anna Nguyễn Thị Hường dâng lời cầu nguyện cho Bà cố Anna được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cầu nguyện cho Ông cố Gioakim
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Anna Ngọ Thị Phúc dâng lời cầu nguyện cho Ông cố Gioakim được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cầu nguyện cho Ông cố Gioakim
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Phi Vân dâng lời cầu nguyện cho Ông cố Gioakim được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
MỘT VÀI HÌNH ẢNH THÁNH LỄ AN TÁNG Sr. ANNA NGHI - FMM.
Tạ ơn Chúa vì thánh lễ tiễn biệt và việc an táng diễn ra tốt đẹp... Xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Sr. Anna.
Xin cầu nguyện cho linh hồn sr. Anna Phan Thị Nghi
Nữ tu Anna Phan Thị Nghi vừa được Chúa gọi về. Kính xin quí chị em cầu nguyện cho linh hồn Anna người chị của chúng ta.
Hình ảnh lễ an táng sr. Isave (Matta Hiệu)
Xin mời các chị xem một vài hình ảnh lễ an táng sr. Isave
Xin cầu nguyện cho linh hồn sr. Matta Nguyễn Thị Hiệu (sr. Isave)
Nữ tu Matta Nguyễn Thị Hiệu (Sr. Isave) vừa được Chúa gọi về. Kính xin quí chị em cầu nguyện cho linh hồn Matta người chị của chúng ta.
Cầu nguyện cho Bà cố Maria
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Thérèse Kim Vân dâng lời cầu nguyện cho Bà cố Maria được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Hình ảnh Tẩm Liệm Sr. MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾT
Một số hình ảnh tẩm liệm sr. Maria Nguyễn Thị Tuyết. Xin chia sẻ cùng chị em để hiệp thông và cầu nguyện cho soeur.
Xin cầu nguyện cho linh hồn Sr. Maria Nguyễn Thị Tuyết
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Tuyết vừa được Chúa gọi về. Kính xin quí chị em cầu nguyện cho linh hồn Maria người chị của chúng ta.
Cầu nguyện cho Ông cố Micae
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Minh Thi dâng lời cầu nguyện cho Ông cố Micae được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cầu nguyện cho Ông cố Micae
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Thanh (Bông) dâng lời cầu nguyện cho Ông cố Micae được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cầu nguyện cho Bà cố Maria
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Nguyễn Thị Kim Xuân dâng lời cầu nguyện cho Bà cố Maria được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cầu nguyện cho Ông cố Giuse
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết dâng lời cầu nguyện cho Ông cố Giuse được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Xin Chị em hiệp thông với gia đình em Maria Nguyễn Thị Lan Anh dâng lời cầu nguyện cho ông cố Isidoro Nguyễn Quốc Hoan được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa...
Trang 3/4
1 2 34