RIP - Xin cầu nguyện
Cầu nguyện cho Bà cố Anna
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Anna Nguyễn Thị Hường dâng lời cầu nguyện cho Bà cố Anna được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cầu nguyện cho Ông cố Gioakim
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Anna Ngọ Thị Phúc dâng lời cầu nguyện cho Ông cố Gioakim được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cầu nguyện cho Ông cố Gioakim
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Phi Vân dâng lời cầu nguyện cho Ông cố Gioakim được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
MỘT VÀI HÌNH ẢNH THÁNH LỄ AN TÁNG Sr. ANNA NGHI - FMM.
Tạ ơn Chúa vì thánh lễ tiễn biệt và việc an táng diễn ra tốt đẹp... Xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Sr. Anna.
Xin cầu nguyện cho linh hồn sr. Anna Phan Thị Nghi
Nữ tu Anna Phan Thị Nghi vừa được Chúa gọi về. Kính xin quí chị em cầu nguyện cho linh hồn Anna người chị của chúng ta.
Hình ảnh lễ an táng sr. Isave (Matta Hiệu)
Xin mời các chị xem một vài hình ảnh lễ an táng sr. Isave
Xin cầu nguyện cho linh hồn sr. Matta Nguyễn Thị Hiệu (sr. Isave)
Nữ tu Matta Nguyễn Thị Hiệu (Sr. Isave) vừa được Chúa gọi về. Kính xin quí chị em cầu nguyện cho linh hồn Matta người chị của chúng ta.
Cầu nguyện cho Bà cố Maria
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Thérèse Kim Vân dâng lời cầu nguyện cho Bà cố Maria được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Hình ảnh Tẩm Liệm Sr. MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾT
Một số hình ảnh tẩm liệm sr. Maria Nguyễn Thị Tuyết. Xin chia sẻ cùng chị em để hiệp thông và cầu nguyện cho soeur.
Xin cầu nguyện cho linh hồn Sr. Maria Nguyễn Thị Tuyết
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Tuyết vừa được Chúa gọi về. Kính xin quí chị em cầu nguyện cho linh hồn Maria người chị của chúng ta.
Cầu nguyện cho Ông cố Micae
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Minh Thi dâng lời cầu nguyện cho Ông cố Micae được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cầu nguyện cho Ông cố Micae
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Thanh (Bông) dâng lời cầu nguyện cho Ông cố Micae được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cầu nguyện cho Bà cố Maria
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Nguyễn Thị Kim Xuân dâng lời cầu nguyện cho Bà cố Maria được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Cầu nguyện cho Ông cố Giuse
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết dâng lời cầu nguyện cho Ông cố Giuse được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.
Xin Chị em hiệp thông với gia đình em Maria Nguyễn Thị Lan Anh dâng lời cầu nguyện cho ông cố Isidoro Nguyễn Quốc Hoan được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa...
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Anna Tô Thị Hội dâng lời cầu nguyện cho ông cố Gioan Baotixita Tô Văn Rộng được sớm về hưởng tôn nhan Chúa...
LỜI CÁM ƠN CỦA CHỊ GIÁM TỈNH
Chiều hôm nay, chị Matta của chúng con được hiện diện trong thánh đường Phanxicô Qui Hòa, để cùng với chị em và cộng đoàn dân Chúa dâng Thánh lễ lần cuối với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đấng luôn dẫn dắt và gìn giữ chị luôn vẹn nghĩa thủy chung với Người trong giao ước tình yêu. Kính xin Đức Cha, quý cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị Matta được sớm về hưởng tôn nhan Chúa trong cõi vĩnh hằng.
THƯ PHÂN ƯU DỊP TANG LỄ SOEUR MADALENE NGHIÊM FMM
...Em vẫn còn nhớ hình ảnh chị trong những năm 89-90. chị Nghiêm đi bộ từ Cộng đoàn ra thị xã Qui Nhơn, đi và về khoảng 10 Km, đi bộ dưới cái nắng của Qui Nhơn !!! , đi sớm được giờ nào hay giờ nấy, để có thêm tiền lời từ ngân hàng (mỗi khi nhận được tiền chị vội vàng đi gởi ngân hàng ngay), thêm nguồn lợi cho Cộng đoàn cũng như cho anh em bệnh phong...
Xin cầu nguyện cho linh hồn Sơ Matta (Sr. Madalena Nghiêm)
Nữ tu MATTA NGÔ THỊ LỤA (là Soeur Madalena Nghiêm - cộng đoàn Qui Hòa) vừa được Chúa gọi về. Kính xin quý chị em cầu nguyện cho linh hồn Matta của người chị rất tốt lành của chúng ta.
Xin cầu nguyện cho ông cố Micae
Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Lệ Tuyền dâng lời cầu nguyện cho ông cố Micae Vũ Hân được sớm về hưởng tôn nhan Chúa...
Trang 2/3
1 23