CÁC CHỊ EM ĐÃ VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NĂM 2012

Mùa xuân của hôm nay được ươm mầm từ mùa đông của hôm qua. Xin hết lòng cám ơn các chị đi trước đã trung tín sống tinh thần của Mẹ Sáng Lập và chuyển trao lại cho thế hệ tiếp theo sau. Xin hết lòng cảm ơn các chị đã và đang tiếp tục “chiến đấu” để bảo toàn Đoàn Sủng của Đấng Sáng Lập, “làm mới lại các ân huệ của Thiên Chúa cho một thế giới mới” đầy hy vọng. Quá khứ, hiện tại và tương lai của Tỉnh Dòng, đều là món quà vô cùng quý giá Thiên Chúa trao tặng cho mỗi Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ chúng ta...
CÁC CHỊ FMM VIỆT NAM
ĐÃ VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NĂM 2012


Chị Colette Marie Nguyễn thị Quý (TS)      Mất ngày : 24/10/1952    Tại Vinh.

Chị Pia Trương thị Mười (KT)                     Mất ngày : 23/05/1957    Tại Singapore.

Chị Anna Thương Khó (KT)                        Mất ngày : 11/12/1966    Tại M'Lon.

Chị Maria Lê thị Thiện (Stephana)              Mất tích năm 1975 tại Buôn Mê Thuột.

Chị Angèle Dương thị Lành (Kiamila)        Mất ngày : 06/08/1972    Tại Quy Hòa.

Chị Anna Nguyễn thị Cung                          Mất ngày : 21/03/1993 Tại CĐ Thánh Tâm.

Chị AnnaMaria Phùng thị Phước                Mất ngày : 17/12/1994 Tại CĐ Thánh Tâm.     
(Sr. Monique)

Chị Anna Rosa Đặng thị Vinh                      Mất ngày : 18/01/1998 Tại CĐ Thánh Tâm.

Chị Gabriella Tạ Thị Thảo                            Mất ngày : 23/07/1997 - Suối Thông

Maria Nguyễn Thị Thất                                 Mất ngày : 28/01/1999 - Qui Hòa

Chị Thérèse Nguyễn thị Đồng                     Mất ngày : 15/2 /2001 Tại CĐ Thánh Tâm.

Chị Margarita Phùng thị Khóa                     Mất ngày: 28/3/2001 Tại CĐ Thánh Phanxicô.

Chị Maria Hoàng thị Thiên Hương              Mất ngày : 26/4/2001 Tại CĐ Thánh Tâm.

Chị Maria Nguyễn Thị Trí                             Mất ngày : 28/4 /2004    Tại CĐ Thánh Tâm.

Chị Maria (Fidèle) Lê Thị Thất                     Mất ngày : 16.12.2007   Tại CĐ Thánh Tâm.

Chị Anna (Paula) Đỗ Thị Y                           Mất ngày : 16.08.2008   Tại CĐ Thánh Tâm.

Chị Maria Maria Phạm Thị Huệ                   Mất ngày : 08.03.2009   Tại CĐ Thánh Tâm.

Chị Thérèse Trần Thị Huệ                           Mất ngày : 09.12.2009   Tại CĐ Thánh Tâm.

Chị Anna (Hélèna) Trần Thị Mộ                 Mất ngày : 17.06.2011   Tại CĐ Thánh Phanxicô.

Chị Francoise Lê Thị Tần                            Mất ngày : 05.10.2011   Tại CĐ Thánh Phanxicô.