RIP - Xin cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Phaolô

Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Matta Thanh Nga (đang kinh nghiệm truyền giáo tại Tỉnh dòng Philippines) dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Phaolô sớm được về hưởng Tôn nhan Chúa.

R.I.P.

Ông cố Phaolô Thân phụ của chị Matta Thanh Nga (đang kinh nghiệm truyền giáo tại Tỉnh dòng Philippines) vừa được Chúa gọi về vào chiều ngày Thứ Năm 04/05/2023 tại Tư gia 93/32/1 Nguyễn Khoa Đăng, Phường Khánh Xuân, Tp. Buôn Mê Thuột. 

Thánh Lễ An Táng được cử hành vào lúc 9h sáng thứ Bảy, ngày 6/5/2023 tại Giáo Xứ Duy Hòa, thuộc Giáo phận Buôn Mê Thuột.

Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Matta Thanh Nga dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Phaolô sớm được về hưởng Tôn nhan Chúa.

Chân thành cám ơn chị em.

FMM/VN.