Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ đưa chân cho chị Angela

Cha Quản xứ Suối Thông đã đến cử hành Nghi thức Tẩn liệm cho chị Angela với đông đảo tu sĩ và giáo dân tham dự...

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ đưa chân cho chị Angela

Sáng ngày 13/04/2023, sau thánh lễ sáng tại Nhà thờ Suối Thông, chị em FMM cùng với các cháu của chị Angela và giáo dân Suối Thông cùng tụ họp tại nhà cộng đoàn FMM Suối Thông để tham dự nghi thức Tẩn liệm cho Sr. Angela.

Sau Nghi thức Tẩn liệm, linh cữu của chị được chuyển qua quàn tại Nhà nguyện cộng đoàn. Đến 8g sáng, cha Chúc Dòng Phanxicô cùng với một thầy OFM từ Dalat xuống dâng thánh lễ đưa chân cho chị rất sốt sắng. Trong bài giảng cha nêu ra 2 trong rất nhiều điều tốt đẹp nới chị, đó là việc luôn sẵn sàng đi đến thăm viếng giúp đỡ người nghèo và nhất là những người anh em đồng bào dân tộc. Vì vậy điều đánh động cha vô cùng nơi cuộc đời của chị Angela, là chị lúc lẫn rồi vẫn còn hay đi, có lúc bị lạc, nhưng vì khi sống chị luôn đi đến với người nghèo, thăm viếng và chia sẻ cho anh chị em dân tộc. Điểm thứ hai là việc chị rất yêu thương cổ võ ơn gọi các Dòng tu cả nam lẫn nữ. Nhiều lần gặp cha chị hỏi thăm thầy Tuấn em của chị Rhoda Nai Thuận FMM sao rồi...

Đến chiều chị lại có thêm một thánh lễ lúc 6g30 do cha xứ Thạnh Mỹ cử hành. Ca đoàn Thạnh Mỹ hát lễ, tất cả các em Nội trú ở cộng đoàn FMM Thạnh Mỹ và rất nhiều anh chị em giáo dân Thạnh Mỹ đến tham dự đông đảo. Sau Thánh lễ nhiều người còn ở lại viếng chào sơ và thăm hỏi các sơ khác rất đầm ấm. Điều đó cũng cho thấy tình thương mến nhưng người dân Thạnh Mỹ dành cho chị Angela...

Chúng em tạ ơn Chúa với chị sau một cuộc đời trung tín sống ơn gọi FMM. Nguyện xin Chúa đón đưa chị về với Ngài trên quê trời vinh phúc...

FMM/VN.