Xin cầu nguyện cho Bà Cố Anna

Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Bé Sáu (Tỉnh dòng Italy) dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Anna sớm được về hưởng Tôn nhan Chúa.

R.I.P.

Bà cố Anna Mai thị Hoa, Mẹ của chị Bé Sáu (Tỉnh dòng Italy) vừa được Chúa gọi về vào lúc 0g00 ngày Thứ Sáu 28-8-2020 tại Cù Lao Giêng. 

- Nghi thức tẩn liệm vào lúc 19h00 ngày 28-8-2020 tại tư gia.

- Thánh lễ an táng lúc 16h00 ngày 29-8-2020 tại nhà thờ Cù Lao Giêng.

Xin chị em hiệp thông với gia đình chị Bé Sáu dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Anna được sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.

Chân thành cám ơn chị em.

FMM/VN

Thành kính phân ưu cùng tang quyến thi hữu Cỏ May!