Thánh Lễ cầu nguyện cho chị Elisabeth Thanh Thủy 30/06/2018

Chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ trong thánh lễ này, cám ơn Chúa cùng với chị Elisabeth Thanh Thủy vì chị đã hoàn thành sứ mạng Chúa mời gọi. Chúng ta cầu nguyện và dâng lên Chúa, xin Chúa đón nhận và ban thưởng cho người con cái của Ngài là chị Elisabeth Thanh Thủy được vào hưởng hạnh phúc với Chúa. Chị đã sống trọn vẹn ơn gọi làm người, làm con Chúa, và suốt đời chọn Chúa làm gia nghiệp...

BÀI GIẢNG LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHỊ ELISABETH
VÕ THỊ THANH THỦY

30/6/2018

Vào sáng ngày 30/06/2018, Cha Đổng OFM đã đến dâng thánh lễ cho cộng đoàn, và cầu nguyện cho chị Elisabeth Thanh Thủy vì linh cữu của chị được quàn ngay giữa nhà thờ. Sau đây là bài chia sẻ đầy ý nghĩa của cha...

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, cuộc đời của mỗi người chúng ta có thể được tóm tắt: đó là sự hiện diện, sự cư ngụ của chúng ta, có thể ở nơi này hay nơi khác, và nơi đó được gọi là ngôi nhà. Cuộc đời người Kitô hữu chúng ta cũng phải trải qua những ngôi nhà.

Trước hết, chúng ta trải qua ngôi nhà thứ nhất là ngôi nhà đã sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta, đó là ngôi nhà của cha mẹ chúng ta. Ngôi nhà thứ hai đó chính là ngôi nhà thờ, nơi mà chúng ta được đem đến để lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích đầu tiên để chúng ta thuộc về ngôi nhà của gia đình Thiên Chúa. Đây cũng là ngôi nhà tiếp tục nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta; có thể sẽ là nơi chúng ta sinh hoạt gần như suốt cuộc đời của mình cho đến khi nhắm mắt lìa đời; đó là ngôi nhà của giáo xứ, ngôi nhà của nhà thờ, nơi mà chúng ta sẽ đến để cử hành các buổi phụng vụ, tham dự các nghi thức của Bí Tích.

Ngôi nhà thứ ba đó chính là ngôi nhà mồ. Ngôi nhà mồ chính là ngôi nhà mà khi cuộc đời kết thúc, chúng ta gởi gắm thân xác mình dưới lòng đất mẹ. Đây cũng chính là nơi ôm ấp chúng ta, nơi mà từ đây chúng ta được lấy ra và bây giờ khi hoàn tất cuộc đời, chúng ta quay trở về ngôi nhà mà chúng ta được cưu mang. Có lẽ trên đây là ba ngôi nhà mà ai cũng thấy, ai cũng phải trải qua và gần như cuộc đời chúng ta sống trọn vẹn gắn bó với ba ngôi nhà này.

Vậy ngôi nhà thứ tư là ngôi nhà nào? Chắc chắn ngôi nhà thứ tư là ngôi nhà chúng ta thường gọi là Nhà Cha, Nước Trời, Thiên Đàng. Ngôi nhà này chúng ta không thấy và chúng ta chỉ có thể hướng tầm nhìn, để qua cuộc sống hiện tại chúng ta có thể hướng đến ngôi nhà thứ tư này. Đây là ngôi nhà Chúa Giêsu đã hứa ban: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em, để rồi Thầy cũng quay trở về và Thầy ở đâu anh em ở đó với Thầy”.

Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa được nghe, Chúa Giêsu cũng muốn cho những người mà Chúa Cha ban cho Ngài không phải hư mất để rồi trong ngày sau hết những người này cũng được chính Chúa Cha đón nhận vào trong ngôi nhà thứ tư. Nhưng có lẽ chúng ta đều biết, không phải mọi người ai cũng có thể đi vào ngôi nhà thứ tư này. Ngôi nhà thứ tư là kết quả của một quá trình chúng ta sống, chúng ta thực hiện Thánh Ý của Chúa ở trần gian. Cho nên ngôi nhà thứ tư không phải là ngôi nhà hễ chúng ta muốn là chúng ta đạt được, nhưng đòi hỏi chúng ta phải thực hiện.

Điểm cuối cùng, trong những ngày này chúng ta vừa chứng kiến sự kết thúc kỳ thi tốt nghiệp và đại học của các em học sinh. Kết quả của các em không chỉ ở ba ngày này nhưng nó là kết quả của một quá trình học tập, chịu khó học hành của mình để rồi qua ba ngày thi số điểm sẽ là kết quả cuối cùng. Chắc chắn người ta không chỉ nhìn vào ba ngày thi nhưng nó là cả một quá trình dài ở phía trước…

Và có lẽ điều mà hôm nay chúng ta cùng qui tụ nơi đây, quanh thi hài của Sr. Elisabeth, chúng ta thấy người nữ tu Phan Sinh này còn có thêm một ngôi nhà nữa, đó là ngôi nhà của Hội dòng mình. Ngôi nhà đã cưu mang, nuôi dưỡng và giúp ta sống ơn gọi của mình; là nơi mà Sr. Elisabeth đã hiến dâng bằng tất cả con người của mình. Điều đó cũng làm nên chính con người, chính ơn gọi và làm nên bản chất của những con người thuộc về Hội dòng, thuộc về Thiên Chúa và thuộc về nhau.

Vậy cuộc đời của mỗi người chúng ta, cũng như cuộc đời của Sr. Elisabeth, mà chúng ta ao ước, mong được nhìn về phía trước để thủ đắc được một nơi mà Thiên Chúa đã hứa ban, thủ đắc được cùng đích cuối cùng. Cả cuộc đời chúng ta, dù là người Kitô hữu hay người tu sĩ, tất cả chúng ta đều nhắm tới phần thưởng mà Thiên Chúa hứa với chúng ta, phần thưởng đó không có ở thực tại trần gian, nhưng nó chỉ là một hình ảnh, để rồi trở thành thực tại khi chúng ta kết thúc cuộc đời.

Xin Chúa giúp cho chúng ta ngang qua biến cố của Hội dòng, của cộng đoàn cũng như qua sự ra đi của Sr. Elisabeth, mỗi người chúng ta trong những giây phút suy gẫm cầu nguyện, chúng ta suy nghĩ đến chính đời sống của mình. Chắc chắn sự chọn lựa của chúng ta không chỉ một lần cho tất cả nhưng đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ và chọn lựa mỗi ngày, để rồi mỗi ngày chúng ta làm mới chính mình và nhắm đến cùng đích cuối cùng, đó là ngôi nhà chúng ta sẽ hiện diện trong Thiên Chúa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho người chị em của chúng ta, Sr. Elisabeth. Amen.

Cuối Thánh lễ, chị Giám Tỉnh đại diện chị em cám ơn cha, và cám ơn đặc biệt về 4 ngôi nhà mà cha chia sẻ trong bài giảng. Ước mong mỗi người chúng ta cũng biết chuẩn bị tốt cho ngôi nhà thứ tư của mình như chị  Elisabeth Thanh Thủy thân yêu...

FMM/VN