Hình ảnh nghi thức Tẩn liệm chị Elisabeth Thanh Thủy

Sau thánh lễ sáng mừng kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô, tất cả chị em FMM và anh chị em giáo dân cùng tham dự Nghi thức tẩn liệm cho chị Elisabeth Thanh Thủy. Sau đó linh cữu của chị được di quan đưa lên nhà nguyện lớn để mọi người thăm viếng cầu nguyện...

Hình ảnh nghi thức Tẩn liệm
chị Elisabeth Thanh Thủy

Image may contain: 6 people, indoor

Image may contain: 4 people, wedding and indoor

Image may contain: 14 people, including Mai Nguyen, Nguyễn Thị Hồng Quế and Tuong Van Nguyen Thi, indoor

Image may contain: one or more people and people sleeping

Image may contain: 4 people, people smiling, people standing and indoor

Image may contain: 3 people, indoor

Image may contain: one or more people

Image may contain: 7 people, including Monic Batucan, Việt Phương Võ and Tham Vu Hong, people standing and indoor

Image may contain: 11 people, including Monic Batucan, Thutrang Trinh and Việt Phương Võ, people smiling, people standing

Image may contain: Thutrang Trinh, indoor

Image may contain: 2 people

Image may contain: 3 people, people sitting and indoor

Image may contain: 5 people, people standing and indoor

Image may contain: 12 people, including Nguyen Tuan, Monic Batucan, Quang Hoang and Thutrang Trinh, people standing and indoor

Image may contain: 8 people, including Tam Giao Nhipcau, Nguyễn Thị Hồng Quế and Monic Batucan, people standing and indoor

Image may contain: 9 people, including Nguyễn Thị Hồng Quế, people standing and indoor

Image may contain: 14 people, including Paul Trùng Dương, people standing, wedding and indoor

Image may contain: 5 people, including Monic Batucan and Thutrang Trinh, people standing and indoor

Image may contain: 7 people, including Monic Batucan, people standing and indoor

Image may contain: 3 people, people standing and indoor

Image may contain: 12 people, including Ngoc Hiep Nguyen, Việt Phương Võ and Nguyen An Phu Dong, people standing and wedding

Image may contain: 6 people, including Việt Phương Võ, people standing and outdoor

Image may contain: 5 people, including Việt Phương Võ, people standing, wedding and outdoor

Image may contain: 7 people, including Monic Batucan, people standing and outdoor

Image may contain: 6 people, people standing and outdoor

Image may contain: one or more people, people walking and outdoor

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

Image may contain: 3 people, people standing

Image may contain: 3 people, people standing

Image may contain: 2 people, people standing and wedding

Image may contain: 3 people, people standing

Image may contain: 1 person, wedding and indoor

Image may contain: one or more people, people standing and indoor

Image may contain: one or more people, wedding and indoor

Image may contain: 3 people, including Tham Vu Hong, indoor

Image may contain: 1 person, standing, wedding and indoor

Image may contain: 4 people, indoor

Image may contain: one or more people, drink and indoor

Image may contain: 3 people, indoor

Image may contain: 1 person, standing and indoor

Image may contain: 1 person, smiling, standing and indoor