Cầu nguyện cho Bà cố Maria

Xin chị em hiệp thông với gia đình em Anna Vui dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Maria sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.

RIP

Bà cố Maria Vũ Thị Tuyển, Mẹ của em Anna Vui (đang du học tại Philippines) vừa được Chúa gọi về lúc 20g30 ngày thứ Bảy 14/04/2018 tại Yên Khánh - Ninh Bình. 

- Nghi thức tẩm liệm lúc 15g00 ngày 15/04/2018

- Thánh lễ an táng lúc 09giờ sáng thứ hai ngày 16/04/2918 tại Nhà thờ Giáo Họ Nho Lâm - Ninh Bình.

Xin chị em hiệp thông với gia đình em Anna Vui dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Maria sớm về hưởng Tôn nhan Chúa.

Chân thành cám ơn chị em.

FMM/VN