THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO SƠ ANNA HUỆ SÁNG NGÀY 02/04/2018

Chúa Giê-su đã nói “Khi bị treo lên thập giá, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”. Sơ đã dành bao hy sinh cho Chúa, chắc chắn Chúa đã đưa Sơ lên với Ngài. Chúng ta cũng học nơi gương lành của Sơ, trở nên niềm vui cho nhau và cho mọi người, để tin mừng Phục sinh được thể hiện qua cuộc sống vui tươi, hạnh phục, bình an và tỏa chiếu đức bác ái của chúng ta...

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO SƠ ANNA HUỆ

SÁNG NGÀY 02/04/2018

Image may contain: one or more people and indoor

Ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục sinh, từ sáng sớm chị em FMM qui tụ trong nhà nguyện cùng dâng giờ Kinh sáng với Sơ Anna. Sau giờ kinh chị em thay phiên nhau trực Sơ, ngồi thầm lặng cầu nguyện và tiếp đón các nhóm đến viếng linh cữu.

Vào lúc 9g sáng, cha Gioan Baotixita Chánh xứ Bình Hòa dâng thánh lễ cầu nguyện cho Sơ Anna Huệ. Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo xứ Bình Hòa, gia đình huyết tộc, một số tu sĩ cháu của Sơ Anna Huệ (Dòng Phao-lô, Vinh Sơn, Phanxicô…) cùng tham dự thánh lễ với chị em FMM. Một Sơ dòng Phao-lô là cháu của Sơ Anna lên đọc bài đọc 1.

Chia sẻ trong bài giảng, cha xứ Bình Hòa nhắc đến lòng tin của các phụ nữ trong Tin Mừng trước biến cố Phục Sinh, và cha thấy cuộc đời Sơ Anna Huệ cũng có niềm tin như thế. Chúa sai các bà đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh, thì cuộc đời Sơ cũng đem niềm vui đến cho mọi người. Những lần cha đến thăm và ban Bí tích xức dầu cho Sơ Anna Huệ, cha đều thấy Sơ biểu lộ niềm vui và nói những điều ngây ngô nhưng hài hước, tạo niềm vui cho cả những chị em chăm sóc Sơ… Vì thế giờ đây Sơ có thể sống tâm tình bài thánh ca của ông Simêon: “Giờ đây lạy Chúa, xin để tôi tớ này ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài”. Sơ có thể an bình ra đi vì cuộc đời Sơ đã hoàn tất. Chúa Giê-su đã nói “Khi bị treo lên thập giá, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”. Sơ đã dành bao hy sinh cho Chúa, chắc chắn Chúa đã đưa Sơ lên với Ngài. Chúng ta cũng học nơi gương lành của Sơ, trở nên niềm vui cho nhau và cho mọi người, để tin mừng Phục sinh được thể hiện qua cuộc sống vui tươi, hạnh phục, bình an và tỏa chiếu đức bác ái của chúng ta.

Cuối thánh lễ, chị Giám tỉnh Anna Tạo đại diện chị em cám ơn Cha và Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo xứ Bình Hòa đến dâng lễ câu nguyện cho Sơ, và trong thời gian Sơ lâm bệnh cha cũng nhiều lần đến thăm Sơ và ban Bí tích xức dầu cho Sơ... Trong khi cộng đoàn hát bài kết lễ, cha và hai đại diện Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo xứ Bình Hòa lên thắp hương cho Sơ.

Sau thánh lễ, nhiều người nối tiếp nhau lên niệm hương cho Sơ và một số ở lại cầu nguyện với Sơ. Chị em FMM tiếp tục luân phiên trực và cầu nguyện cho Sơ… Vào buổi chiều có thánh lễ chung với cả giáo dân Họ đạo Thánh tâm để cầu nguyện cho Sơ.

 Chị em FMM/VN.

Image may contain: 1 person, smiling

Image may contain: one or more people, people standing and indoor

Image may contain: 1 person, standing, wedding and indoor

Image may contain: 1 person

Image may contain: 1 person

Image may contain: one or more people, wedding and indoor

Image may contain: 1 person, wedding

Image may contain: 3 people, people smiling, flower and indoor

Image may contain: one or more people, wedding and indoor

Image may contain: 2 people, people smiling, indoor

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing and indoor

Image may contain: 1 person, standing and indoor

Image may contain: 3 people, people standing and indoor

Image may contain: 1 person, standing

Image may contain: 1 person, indoor