Thư chia buồn của VP Ủy Ban Tu Sĩ-HĐGMVN

From: VP ỦY BAN TU SĨ-HĐGMVN <vpthuky.ubts.hdgmvn@gmail.com>
Date: January 12, 2018 at 8:50:08 AM GMT+7
Subject: RIP- Nt Madeleine (Clara) NGUYỄN THỊ TRIỆU - Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

 

Văn Phòng Ủy Ban Tu sĩ  trực thuộc HĐGMVN xin chân thành chia buồn với Chị Giám Tỉnh và Chị Em thuộc HỘI DÒNG PHAN SINH THỪA SAI ĐỨC MẸ trước sự ra đi của người Chị Em là Nữ tu MADELEINE (CLARA)  NGUYỄN THỊ TRIỆU - Nguyên Bề Trên Giám Tỉnh

Hưởng thọ 92  tuổi -  70  Năm Tu Dòng

Về Nhà Cha lúc 08g30  ngày 11/01/2018

Xin hiệp thông cầu nguyện cho Nữ tu MADELEINE (CLARA) NGUYỄN THỊ TRIỆU  được sớm hưởng niềm vui của người nữ tỳ trung thành trên Thiên Quốc sau một cuộc đời quảng đại dấn thân phục vụ Chúa Kitô và Hội Thánh Người trong đời sống thánh hiến.

Hiệp thông trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện.  

 

Lm. Tôma Vũ Quang Trung, S.J.

Thư ký Ủy Ban Tu sĩ

Đặc trách Tu sĩ TGP Sài Gòn