FMM THAM DỰ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ

Hai chị em Cecilia Tuyết Trâm và Anna Hồng Thắm, fmm vừa tham dự Đại Hội Giới Trẻ tại Ba Lan cùng với một số chị em FMM khác. Đây cũng là dịp hai chị gặp gỡi nhiều Giám Mục, Linh Mục, Nữ tu và các bạn trẻ Việt Nam qua tham dự...
FMM THAM DỰ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ
 
Kính thăm quý chị em.
Em xin chia sẻ một vài hình ảnh trong ĐHGT vừa qua, mà chúng em có cơ hội tham dự.
Tạ ơn Chúa về hồng ân lớn lao này.
 
Cecilia Tuyết Trâm và Anna Hồng Thắm, fmm.