Bước Chân Truyền Giáo

“Thừa sai của Tình Yêu là những con người kiên vững” (Mary of the Passion)

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ hai thánh Thánh Sy-ri-lô, đan sĩ, và thánh Mê-tô-đi-ô, giám mục. Hai ngài được sai đi rao giảng Tin Mừng tại Sla-vo, các ngài đã sốt sắng nhiệt thành rao giảng đạo Chúa, đem nhiều người trở lại đạo. Thật là trùng hợp, tại nhà nguyện Thánh Tâm, sau thánh lễ sáng là nghi thức sai đi cho chị Elisabeth Mai Thảo. 

Miền truyền giáo chị được sai đến thuộc đất nước Burkina Faso. Chị Maria Thanh Tú thay mặt chị Anna Tạo cử hành nghi thức sai đi cho chị  Elis. Mai Thảo. Nghi thức diễn ra long trọng, ấm cúng và xúc động. Chị em trao hôn bình an cho nhau với ước nguyện thầm kín, Chúa Giê-su Thánh Thể, vị Thừa Sai vĩ đại của Hội Dòng luôn bên chị trong suốt hành trình truyền giáo. Ngày chị lên đường cũng là ngày lễ Valentine, xin tình yêu của Giêsu luôn đồng hành và chúc lành cho chị.