Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Tại Giáo Xứ Tạo Tác

Chính nhờ sự nâng đỡ của dòng Phan Sinh Thừa Sai và dòng Chúa Quan Phòng mà giáo dân Tạo Tác đã đứng vững trong giai đoạn khó khăn đó. Các nữ tu đã tham gia nhóm Giảng viên dạy Kinh Thánh cho thiếu nhi Tạo Tác, dạy giáo lý cho dự tòng, tham gia ca đoàn Têrêsa,...

Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ hay còn gọi là dòng Francisçaines Missionnaires de Marie (FMM) chính thức hiện diện tại Đà Lạt  ngày 28.4.1958 với Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, số 5 Gia Long, Đà Lạt. Đây là Tập viện của nhà dòng. Ngôi nhà này trước đó là Đan viện cũ của Dòng Biển Đức, được nhà dòng mua lại của các cha Salêdiêng.

 Vào đầu những năm 1960, các gia đình Công giáo tại khu vực ấp Cô Giang, khu Tạo Tác, khóm Hồng Lạc... thường gởi con đến các nữ tu dòng Phan Sinh để học giáo lý hoặc để học văn hóa tại trường Đức Mẹ do nhà dòng điều hành.

Tháng 6 năm 1969, Tập viện của dòng được dời về nhà mới, gọi là nhà Hiển Linh, số 2 Cô Giang, nay là số 4 Cô Giang. Nữ tu Maria Vũ Thị Bính được nhà dòng cử tới họ đạo Tạo Tác dạy giáo lý cho các thiếu nhi.

Tuy nhiên, sự hiện diện của các nữ tu Phan Sinh tại Tạo Tác trước năm 1975 còn khá khiêm tốn. Một trong những lý do đó là Cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội còn phải phụ trách trường Virgo Maria, trường Thương Mại Việt Nữ, ngoài ra còn phải dạy giáo lý cho các thiếu nhi ở các khu vực chung quanh: Trại Hầm, Hồng Lạc, ga xe lửa, v.v... Các đợt Rửa tội, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức vẫn diễn ra đều đặn tại nhà nguyện nơi đây cho đến năm 1975.

Năm 1979, sau khi nhà dòng giao cho chính quyền cơ sở số 5 Gia Long, Cộng đoàn Đức Maria Vô Nhiễm chuyển sang Cộng đoàn Hiển Linh tại Cô Giang. Kể từ thời điểm này các nữ tu Phan Sinh cùng vác thánh giá với Tạo Tác. Ngày 22.4.1982 tại cộng đoàn Hiển Linh có nghi thức rửa tội cho tân tòng và điều chỉnh hôn phối, chị phụ trách Anne Maria Phùng Thị Phước (Soeur Monique) và một giáo dân đã bị mời tới cơ quan làm việc. Tuy vậy nhà dòng vẫn tiếp tục đồng hành với giáo dân, cộng tác với với dòng Tên và dòng Chúa Quan Phòng.

Tháng 8 năm 1986, Học viện dòng Tên phải bàn giao cho chính quyền và nhà thờ Tạo Tác vắng bóng chủ chăn, các nữ tu Phan Sinh và Chúa Quan Phòng cùng giáo dân tới nhà thờ cử hành Phụng Vụ Lời Chúa. Chính nhờ sự nâng đỡ của dòng Phan Sinh Thừa Sai và dòng Chúa Quan Phòng mà giáo dân Tạo Tác đã đứng vững trong giai đoạn khó khăn đó. Các nữ tu đã tham gia nhóm Giảng viên dạy Kinh Thánh cho thiếu nhi Tạo Tác, dạy giáo lý cho dự tòng, tham gia ca đoàn Têrêsa,... Số dự tòng được các sơ Phan Sinh dạy giáo lý tính từ năm 1990 đến năm 2012 là 123 người. Người gắn bó với Tạo Tác lâu năm nhất, ngay từ những ngày đầu tiên họ đạo Tạo Tác hình thành, đó là Soeur Maria Bính. Hiện nay dù tuổi tác đã cao (82 tuổi), Soeur Bính vẫn tiếp tục dạy giáo lý dự tòng và hàng tuần đi trao Mình Thánh Chúa cho người già yếu ốm đau trong giáo xứ.

Năm 1988, dòng Phan Sinh bắt đầu mở trường Mầm non. Ngoài lãnh vực giáo dục, nhà dòng còn giúp đỡ những gia đình khó khăn, xin học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học...

Hiện nay nhà dòng vẫn cộng tác với Giáo xứ Tạo Tác trong việc dạy giáo lý cho thiếu nhi, sinh hoạt phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Giáo xứ Tạo Tác cũng hân hạnh có hai người con đang theo ơn gọi dòng Phan Sinh: Sơ Thuận con Bà Cố Trực và Sơ Thủy con Ông Cố Biểu.

Một số giáo dân Tạo Tác cũng liên đới với dòng Phan Sinh qua việc tham gia Hội Bảo Trợ Ơn Gọi với Vị Chân Phước Bổn Mạng: Mẹ Marie De La Passion.

Vincent Trần Đăng Nam