Nghi thức sai đi cho hai chị Thanh Tâm - Bạch Yến.

Trước lời mời gọi cộng tác của tỉnh dòng Philipines, chị Giám tỉnh đã kêu mời chị em trong tỉnh dòng cộng tác vào sứ vụ mới này. Mặc dù còn đó những giới hạn của con người, nhưng hai chị Madalene Thanh Tâm và Anna Bạch Yến đã phó thác trọn vẹn cho sự dẫn dắt của Thiên Chúa, sẵn sàng thưa “Xin Vâng” để thực thi thánh ý Ngài...

Nghi thức sai đi cho hai chị Thanh Tâm và Bạch Yến

Cộng đoàn Thánh Tâm ngày 22/02/2013
 
“… sẵn sàng rời bỏ tất cả và đi đến bất cứ nơi nào chúng ta được sai đến” ( Trích HP 40)

Đáp lại tiếng gọi dấn thân cho sứ mạng truyền giáo phổ quát của Hội Dòng. Những năm gần đây tỉnh dòng Việt Nam đã đẩy mạnh tinh thần hợp tác giữa các tỉnh dòng trong việc loan báo Tin Mừng. Trước lời mời gọi cộng tác của tỉnh dòng Philipines, chị Giám tỉnh đã kêu mời chị em trong tỉnh dòng cộng tác vào sứ vụ mới này. Mặc dù còn đó những giới hạn của con người, nhưng hai chị Madalene Thanh Tâm và Anna Bạch Yến đã phó thác trọn vẹn cho sự dẫn dắt của Thiên Chúa, sẵn sàng thưa “Xin Vâng” để thực thi thánh ý Ngài.

Ngày 22/2, tại nhà nguyện của tỉnh dòng, trong thánh lễ buổi sáng với bầu khí linh thiêng và ấm áp, chị Giám tỉnh và chị em trong ba cộng đoàn Thánh Tâm, Tin Mừng, Santa Rosa đã cử hành nghi thức sai đi cho hai chị. Cùng với tâm tình của những ngày chay thánh, sự dấn thân quảng đại của hai chị như là một hi lễ dâng về cho Thiên Chúa. Thánh lễ dường như sốt sắng hơn với bao tâm tình phó thác, tin tưởng chị em đặt trọn vào Thiên Chúa. Chính Ngài đã gợi hứng bước chân truyền giáo nơi hai chị, toàn thể chị em cũng hiệp tâm nguyện xin Chúa gìn giữ hai chị trên suốt hành trình này.

Nghi thức sai đi bắt đầu với việc nhắc lại ơn gọi truyền giáo của tinh thần FMM. Tiếp theo là nghi thức trao nến sáng và Thánh Giá thừa sai cho hai nhà truyền giáo. Kết thúc là bài hát cầu chúc bình an của cha Thánh Phanxicô. Toàn thể chị em trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ hiệp thông giơ cao tay xin phúc lành của Thiên Chúa đổ tràn trên hai chị. Mỗi tâm hồn một ước nguyện thành tâm tin tưởng dâng về Thiên Chúa xin Người luôn đồng hành bên người chị em của mình.

Các chị đã hoàn toàn phó thác cho Chúa quan phòng hướng dẫn, sẵn sàng tiến bước đến bất cứ nơi đâu Giáo Hội cần. Mong ước hai chị luôn cảm nghiệm được tình thương dìu dắt của Người. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Marie de la Passion, xin Thiên Chúa thương gìn giữ và chúc lành cho những gì Người đã khởi sự nơi hai chị cũng sẽ mang lại nhiều hoa trái cho những tâm hồn mà các chị dấn thân phục vụ.

Chị em nhà Tỉnh Dòng đưa tin.

* Một vài hình ảnh: