TTN dòng OFM sẽ được tổ chức tại nhà thờ Nữ Vương Các Thiên Thần

Chủ đề chính của Tổng Tu nghị sắp tới của anh em sẽ là: “Anh em và những người hèn mọn trong thời đại chúng ta” (Fratres et Minores in Nostra Aetatae). Với chủ đề này, chúng ta sẽ đề cập đến những vấn nạn mà Luật Dòng đòi buộc.

TTN Dòng OFM sẽ được tổ chức tại nhà thờ Nữ Vương Các Thiên Thần

Trong kì họp các TCV vào tháng Giêng 2014 vừa qua, Hội Đồng Dòng đã quyết định Tổng Tu Nghị 2015 sẽ được tổ chức từ 10/5/2015 đến 7/6/2015. Đồng thời,  sau  khi tham khảo ý kiến của của các đại diện Giám Tỉnh trong cuộc họp tại Konstancin (Ba Lan) vừa qua, Hội Đồng quyết định Tổng Tu Nghị sẽ được tổ chức tại nhà thờ Nữ Vương Các Thiên Thần.

Maria Agnle

Chủ đề chính của Tổng Tu nghị sắp tới sẽ là: “Anh em và những người hèn mọn trong thời đại chúng ta” (Fratres et Minores in Nostra Aetatae). Với chủ đề này, chúng ta sẽ đề cập đến những vấn nạn mà Luật Dòng đòi buộc.

 

Flash Mob của anh chị em phan sinh

Flash Yenne

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh chị em phan sinh nhảy Flash Mob tại công trường Yenne, Sardaigne, Nước Ý

 

Theo http://www.ofmvn.org/