Tu nghị Tỉnh dòng OFM/VN 2014 - BAN LÃNH ĐẠO MỚI

Hội nghị đã tiến hành bầu cử Phó Giám tỉnh và Hội đồng Cố Vấn Tỉnh dòng. Một bầu khí trang trọng và linh thiêng như ngày bầu cử Giám tỉnh hôm trước với ánh nến phục sinh và màu áo dòng nâu. Công việc quản trị chính là để phục vụ cho tình huynh đệ. Xin Chúa và Tin Mừng luôn ở cùng các anh trong ban lãnh đạo mới của Tỉnh dòng...

 

Tu nghị Tỉnh dòng OFM/VN 2014

BAN LÃNH ĐẠO MỚI

 

Ngày làm việc thứ năm, 17/01/2014, các nghị viên trở lại họp khoáng đại thông qua nghị quyết Tu nghị Tỉnh dòng 2014. Bầu khí Hội nghị diễn ra khá sôi nổi và khẩn trương với nhiều nghị quyết và đề nghị được bàn. Ở tiết họp thứ hai, Hội nghị dành thời gian đầu để thống nhất lại cách làm việc vì tính chất khác nhau của các nghị quyết, cũng như lược bớt số lượng các nghị quyết để việc bàn bạc được sâu sát hơn. Nghị quyết Tu nghị Tỉnh dòng sẽ tiếp tục được bàn thảo vào phiên làm việc ngày mai.

Buổi chiều, Hội nghị đã tiến hành bầu cử Phó Giám tỉnh và Hội đồng Cố Vấn Tỉnh dòng. Một bầu khí trang trọng và linh thiêng như ngày bầu cử Giám tỉnh hôm trước với ánh nến phục sinh và màu áo dòng nâu.  Buổi bầu cử kết thúc với bài hát Cảm tạ ơn Chúa.

a 1

Tu Nghị Tỉnh Dòng đã bầu chọn chức vụ Phó Giám tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2020 và các chức vụ Cố vấn Tỉnh Dòng nhiệm kỳ 2014 – 2017, Danh sách các chức vụ như sau:

Anh Giuse Vũ Liên Minh, Phó Giám tỉnh

Anh Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, Cố vấn Tỉnh Dòng

Anh Alexis Trần Đức Hải, Cố vấn Tỉnh Dòng

Anh Antôn Nguyễn Ngọc Kính, Cố vấn Tỉnh Dòng

Anh Giuse Nguyễn Tiến Dũng, Cố vấn Tỉnh Dòng

Anh Phêrô Trần Ngọc Phú, Cố vấn Tỉnh Dòng

Tiểu sử các  anh:

12Anh Giuse Vũ Liên Minh, OFM, sinh ngày 01 tháng 3 năm 1967, tại Sài Gòn; khấn tạm ngày 01/10/1997, khấn trọng thể ngày 26/04/2003, chịu chức linh mục ngày ngày 10/12/2003 tại Rôma. Anh đã tốt nghiệp cử nhân thần học và tiến sĩ triết học tại Rôma. Từ năm 2011 đến 2013, anh giữ chức vụ giám đốc Học viện Phanxicô.

7Anh Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, OFM, sinh ngày 28/04/1953; khấn tạm ngày 03/08/1975, khấn trọng thể ngày 17/09/1981, chịu chức linh mục ngày 07/04/1990. Anh đã tốt nghiệp cử nhân triết học. Các chức vụ anh đã đảm nhận trong Tỉnh dòng: từ 1994-2008: Giám sư Tập viện, 1996-2005: Cố vấn Tỉnh Dòng, 2005-2008: Thư ký Văn phòng Huấn luyện và Học vấn, 2011-2013: Thư ký Văn phòng Phúc Âm hóa.

a 2Anh Alexis Trần Đức Hải, OFM, sinh ngày 17/03/1948; khấn tạm ngày 03/08/1970, khấn trọng thể ngày 28/06/1974, chịu chức linh mục ngày 15/04/1975. Anh đã tốt nghiệp cử nhân thần học và tiến sĩ triết học. Các chức vụ anh đã đảm nhận trong Tỉnh dòng: từ năm 1993-2002 giữ chức vụ Giám tỉnh, năm 2002 thay mặt Tổng Phục vụ làm Tổng kinh lý thăm viếng Tỉnh dòng Nam Hàn.

4Anh Antôn Nguyễn Ngọc Kính, OFM, sinh ngày 13/09/1956; khấn tạm ngày 13/09/1956 tại Khánh Hòa, khấn tạm ngày 02/04/1979, khấn trọng thể ngày 18/09/1988, chịu chức linh mục ngày 17/05/1995. Tốt nghiệp thạc sĩ thần học về Đời sống thánh hiến. Các chức vụ anh đã đảm nhận trong Tỉnh dòng: từ năm 2002-2005: làm Quản lý cộng đoàn Du Sinh và Phụ tá Giám sư Tập viện, năm 2008-2013 giữ chức vụ Điều phối viên Thường huấn và Phụ tá Giám sư khấn tạm.

2Anh Giuse Nguyễn tiến Dũng, OFM, sinh ngày 05/12/1959 tại Huế, khấn tạm ngày 02/08/1990, khấn trọng thể ngày 04/08/1996, chịu chức linh mục ngày 18/03/1999. Anh đã tốt nghiệp thạc sĩ Thần học Kinh Thánh tại Pháp năm 2007. Các chức vụ anh đã đảm nhận: từ năm 1999-2002 giữ chức vụ Thư ký Tỉnh dòng, 2008-2013 làm Phụ tách cộng đoàn Thủ Đức, và từ năm 2011-2013: là thành viên trong Ban Cố vấn Tỉnh dòng.

3Phêrô Trần Ngọc Phú, OFM, sinh ngày 29/04/1971, khấn tạm ngày 01/10/1997, khấn trọng ngày 22/09/2002. Anh đã tốt nghiệp Thạc sĩ Thần học về Linh đạo tại Philippines. Các chức vụ anh đã đảm nhận: Cố vấn Tỉnh dòng nhiệm kỳ 2011-1013, Phụ tá Trợ úy quốc gia PSTT và GTPS từ năm 2011-2012, từ đầu năm 2013-01/2014 giữ chức vụ Trợ úy quốc gia PSTT và GTPS.

Vào buổi tối, anh em học viện đã nhanh chóng tổ chức một chương trình “văn nghệ bỏ túi” ấm cúng, đơn sơ mà cũng rất trang trọng để chúc mừng anh Tân Giám tỉnh, Tân Phó giám tỉnh và các Tân Cố vấn Tỉnh dòng. Công việc quản trị chính là để phục vụ cho tình huynh đệ. Xin Chúa và Tin Mừng luôn ở cùng các anh trong ban lãnh đạo mới của Tỉnh dòng.
 
Tin: ofmvn.