Anh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, Tân Giám tỉnh Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt Nam

Chiều 15/01/2014, Tu nghị TD/OFMVN tiến hành bầu cử anh Giám tỉnh. Một bầu khí trang nghiêm với ánh nến Phục sinh và màu áo dòng nâu đã cho thấy phần nào tầm quan trọng của phiên họp này. Việc bầu cử đã diễn ra tốt đẹp trong sự chở che của Chúa Thánh Thần và dưới sự chủ tọa trang nghiêm của anh Tổng Kinh lý. Kết quả anh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam đã đắc cử chức vụ Giám tỉnh Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2020.

Anh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, Tân Giám tỉnh Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt Nam

Anh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM

sinh ngày 1/2/1957, tại Thành phố Nha Trang

Vào tập viện ngày 19/3/1979 tại Thủ Đức

Khấn lần đầu ngày 19/3/1981 tại Thủ Đức

Khấn trọng thể ngày 2/3/1989 tại Xuân Sơn

Chịu chức phó tế năm 1994 tại Đakao

Nhận chức linh mục ngày 23/10/1997 tại Chánh Tòa Xuân Lộc,

Tốt nghiệp Cao học Thần học tại Hoa Kỳ năm 2012.

Anh đã từng đảm nhận các chức vụ: Quản lý và Phó Phụ trách cộng đoàn Bình Giả (1975-1993), Quản lý Tỉnh dòng (1996-2002), Cố vấn Tỉnh Dòng, Quản lý Tỉnh Dòng và Đặc trách Hội Bảo trợ Ơn Gọi Phan Sinh nhiệm kỳ 2011 - 2013.

Và chiều nay, 15/1/2014, anh đã được Tu Nghị Tỉnh Dòng bầu vào chức vụ Giám tỉnh của Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2020.

Tu nghị 2014 của Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã diễn ra tại nhà nguyện nhà Tĩnh tâm Thủ Đức. Tu nghị năm nay có chủ đề: CHUNG TAY XÂY DỰNG NGÔI NHÀ CỦA THIÊN CHÚA (1Cel.18). Cha Tổng Kinh lý Kenneth Capalbo, chủ tọa phiên cầu nguyện đã khai mạc bằng những lời khích lệ ý thức anh em về một tu nghị như một nền tảng cho sự tiến bước trên đường thánh thiện. Cha cũng nhắc nhớ anh em về những giá trị cần nêu cao trong kỳ Tu nghị năm nay, đặc biệt nhấn mạnh đến tình hiệp nhất, yêu thương huynh đệ.

1bSau khi nhận phép lành từ cha chủ tọa phiên cầu nguyện, tất cả anh em tiến về phòng hội để bắt đầu tiết làm việc đầu tiên trong kỳ Tu nghị này. Một bầu khí thân thiện, vui tươi nơi những anh em lâu ngày gặp lại, nhưng cũng đầy tinh thần nghiêm túc vì trọng trách trong kỳ tu nghị.

Hình ảnh các Giám Tỉnh của TDOFM/VN:

36

Ngày làm việc thứ ba 15/01 được bắt đầu bằng Thánh lễ cầu nguyện cho việc sống đặc sủng Phan Sinh. Cha chủ tế và giảng lễ hôm nay là anh Giám tỉnh Phanxicô Xavie Vũ Phan Long, đồng tế với hai Cố vấn Tỉnh Dòng là anh Giuse Nguyễn Xuân Quý và anh Giuse Nguyễn Tiến Dũng. Sau Thánh lễ, anh em cùng nhau ra viếng nghĩa trang để bày tỏ lòng biết ơn các anh đi trước đã có công mở đường. Anh Giám tỉnh đã dâng lên hương hồn các anh những lời quyết tâm bước tiếp con đường Phan Sinh trên quê hương Việt Nam.

Tiết làm việc đầu tiên trong ngày là thời gian các nghị viên họp bàn theo nhóm. Ở tiết thứ hai, các anh Phụ trách cộng đoàn lần lượt soi sáng thêm cho Tu nghị trên các điểm đã báo cáo vào hôm trước. Tiếp đó là phần báo cáo của các nhóm làm việc. 30 phút cuối tiết, các nghị viên họp khoáng đại. Anh Thư ký Phúc Âm Hóa đã soi sáng thêm cho anh em về công việc của Văn phòng Phúc Âm hóa. Anh Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, Giám sư Khấn tạm, cũng đã soi sáng cho anh em những quan tâm về công tác huấn luyện.

Đại biểu Khấn tạm trong Tu nghị năm nay là anh Phêrô Nguyễn Văn Dũng và anh Antôn Vũ Văn Chính. Anh Dũng đã trình bày những ý kiến từ phía anh em khấn tạm lên Hội nghị, cũng như xin soi sáng thêm một số điểm trong báo cáo của Văn phòng Huấn luyện và Học vấn.

Chiều nay, Tu nghị tiến hành bầu cử anh Giám tỉnh. Một bầu khí trang nghiêm với ánh nến Phục sinh và màu áo dòng nâu đã cho thấy phần nào tầm quan trọng của phiên họp này. Việc bầu cử đã diễn ra tốt đẹp trong sự chở che của Chúa Thánh Thần và dưới sự chủ tọa trang nghiêm của anh Tổng Kinh lý. Kết quả anh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, nguyên Cố vấn Tỉnh Dòng nhiệm kỳ 2011 – 2013, đã đắc cử chức vụ Giám tỉnh Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2020.

Tiết làm việc thứ tư, tiếp tục phần soi sáng của anh Thư ký Huấn luyện về những điểm thắc mắc của anh em đối với báo cáo của Văn phòng Phúc Âm hóa. Tiếp đó, các nghị viên đã biểu quyết để chọn các đề tài sẽ được thảo luận trong Tu nghị 2014 nhằm đưa ra các nghị quyết xây dựng Tỉnh Dòng được tốt hơn trong nhiệm kỳ 2014 - 2017.

Một ngày làm việc quan trọng đã kết thúc tốt đẹp. Tỉnh dòng chúng ta đã có Tân Giám tỉnh là anh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam. Xin cảm tạ Chúa!

Nguồn: http://www.ofmvn.org