Các Tu Sĩ Phanxicô Ở Nam Á Chung Tay Phục Vụ “Những Người Cùi Đương Thời”

Từ ngày 18 đến 24 tháng 8 các tu sĩ Dòng Phanxicô trong vùng Nam Á đã đến Bangkok, trong tinh thần loan báo Tin Mừng, cùng nhau suy tư để đáp ứng một cách hiệu quả những thánh đố của khu vực này

Khoảng 60 bề trên nam và nữ của Dòng Phanxicô từ Sri Lanka, Pakistan và Ấn Độ tham dự cuộc gặp gỡ. Các bề trên tái khẳng định sự dấn thân loan báo Tin Mừng của dòng qua việc chăm sóc những người bị thiệt thòi trong xã hội, bảo vệ công trình sáng tạo và sự hòa hợp tôn giáo.

Khởi đi từ tinh thần của Hội dòng, các tham dự viên hứa “Làm sống lại cuộc sống và sứ vụ với một sức sống mới”. Các quốc gia Nam Á đang phải đối diện với những thánh đố giống nhau trong các lãnh vực như bất công xã hội, nghèo khó, lạm dụng quyền trẻ em, nạn di cư…

Các tu sĩ Phanxicô nhắc lại cần chú ý dấn thân đặc biệt đối với người nghèo, ở cả cấp độ cá nhân và cộng đoàn. Đức cha Joseph Pradhan Sridarunsil, Giám mục Surat, Thái Lan đã gửi một thông điệp cho các tham dự viên; trong đó Đức cha nhấn mạnh đến việc ưu tiên chọn người nghèo, cho hòa bình và cho việc bảo vệ công trình sáng tạo. Đức cha cũng không quên nhắc mọi người quan tâm đến đối thoại liên tôn, hòa bình và hòa hợp giữa các tôn giáo khác như Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo.

Hội nghị cũng xem xét các chiều kích của tinh thần Phanxicô trong mối tương quan đến các vấn đề nóng bỏng của xã hội, từ đó nhấn mạnh đến vai trò của các tu sĩ Phanxicô là những người hòa giải, mang công bình, bình đẳng giới, thúc đẩy quyền của những người bị thiệt thòi và áp bức.

Tại buổi kết thúc, Hội nghị đã thông qua một chương trình gồm 10 điểm cho cuộc sống và sứ vụ của các tu sĩ tại Nam Á. Trong đó tái khẳng định ý muốn sống các giá trị nền tảng Phanxicô: phục vụ “những người phong cùi của thời đại”, gần gũi với với nghèo và những người bị bỏ rơi, cùng nhau cộng tác hoạt động, đặc biệt chú ý đến đối thoại, bình an và hòa hợp.

Ngọc Yến - Vatican