PHAN SINH ẤN ĐỘ ĐÁP TRẢ TIẾNG KÊU CỨU CỦA NGƯỜI NGHÈO

Giáo dục cho người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề, Tiếp tục việc phóng thích tù nhân, Chiến dịch vận động nhằm ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và giáo dục trẻ em nghèo là một số kết quả đặc biệt của Hội nghị thường niên lần thứ XVI của gia đình Phan Sinh Ấn Độ...

PHAN SINH ẤN ĐỘ ĐÁP TRẢ TIẾNG KÊU CỨU CỦA NGƯỜI NGHÈO VỚI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ

(HỘI NGHỊ AFFI XVI, VARANASI - NGÀY 2-5/03/2017)

Giáo dục cho người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề, Tiếp tục việc phóng thích tù nhân, Chiến dịch vận động nhằm ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và giáo dục trẻ em nghèo là một số kết quả đặc biệt của Hội nghị thường niên lần thứ XVI của gia đình Phan Sinh Ấn Độ, tổ chức tại Varanasi từ ngày 2-5 tháng 3, năm 2017 để đáp trả tiếng kêu của người nghèo.

Hầu hết các Tổng Quyền và Giám tỉnh của 28 Hội Dòng Phan Sinh thuộc gia đình Phan Sinh, tổng cộng là 95 vị bề trên, đã cùng nhau tụ họp tại Trung Tâm Mục vụ của thành phố Hành Hương ở Varanasi, miền Bắc Ấn Độ từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 2017. Đây là Hội Nghị Thường Niên XVI lần thứ của AFFI – Hiệp Hội các Gia đình Phan Sinh tại Ấn Độ. 

Lễ khai mạc với Thánh lễ do Cha Chủ Tịch Dolphy dòng Capuchin chủ tế, tiếp theo là buổi họp mở đầu với sự điều động của chương trình này do vị Điều phối phối viên là cha Nithiya. Cả hai vị đều nhấn mạnh về việc làm ngơ trước những người nghèo nhất trong xã hội và nhu cầu phải có một Lời đáp trả triệt để Phan Sinh.

Đức Giám mục Ignatius of Bareli đã nhấn mạnh sứ mạng đặc biệt của các tu sĩ Phan Sinh trong bối cảnh hiện tại của Ấn Độ trong sứ điệp của ngài. Linh mục Tiến sĩ Prakash Louis SJ đã đưa ra các dữ kiện và số liệu về cuộc đấu tranh kinh tế-xã hội của những người nghèo nhất trong cả nước. Vào buổi chiều, chúng tôi đã có một chương trình tham quan tiếp cận với khu Ashram Maitredam của các cha IMS. Chúng tôi đã kết hợp với hơn 5000 tín hữu Kitô Bhaktas trong Chặng Đàng Thánh Giá và đã tham dự buổi cầu nguyện của Cha Anil Dev, vị đã công bố chủ đề và đưa ra trọng tâm của AFFI. 

Vào ngày thứ hai, chúng tôi nghe chia sẻ về phân tích xã hội của nhà nước Ấn Độ đối với những người nghèo nhất trong số người nghèo do cha Prakash Louis SJ, báo cáo này đã thúc đẩy những tham dự viên tham gia vào cuộc đấu tranh của những người nghèo nhất tại Ấn Độ. Cha Gerry OFM tiếp tục phiên họp này với sự tập trung của ngài vào lời đáp trả của Thánh Phanxicô Assisi với tiếng kêu của người nghèo.

Vào buổi chiều, nhóm đã đến thăm trung tâm Matridam - một trung tâm về kinh nghiệm Đức tin Liên tôn của hơn 5.000 tín hữu Kitô Bhaktas, họ đến trung tâm này định kỳ để được tăng cường trong kinh nghiệm đức tin của họ. Hầu hết trong số đó thuộc những bộ tộc nghèo với kinh nghiệm cá nhân rất lạ lùng với Chúa Giêsu.

Vào ngày thứ ba, cử hành Thánh lễ do Cha Praveen OFM chủ tế, với sứ điệp đặc biệt của ngài về tiếng kêu cứu của người nghèo. Các phiên họp tiếp theo là bài của Cha Prakash Louis SJ và mẫu gương của Mẹ Thánh Maria Têrêsa Calcutta, về tầm nhìn và sứ mạng của Mẹ đã được Cha Yesudas MC và Sr Joann MC chia sẻ với những kinh nghiệm cá nhân của họ với Mẹ. DVD về Chiến dịch Phòng chống Bạo lực đối với Phụ nữ đã được công bố, các bài viết về 10 vấn đề cụ thể liên quan đến phụ nữ được trình bày. Một đĩa CD khác cũng được phát hành - một bộ sưu tập các bài thuyết trình từ các chương trình của năm 2016 cùng với các bài thuyết trình của Hội Nghị lần này cũng được phát hành.

Vào buổi chiều, Cha Nithiya trình bày báo cáo hoạt động hàng năm, tiếp theo là Báo cáo từ các khu vực. Buổi tối, các sinh viên của Kala Kendra thuộc Trung tâm Mục vụ giới thiệu bộ phim truyền hình về cuộc đời của Thánh Phanxicô Xaviê, sau đó là Thông điệp của Đức Giám mục Eugene tại Varanasi. Ngài đánh giá cao chủ đề và sự quan tâm gắn kết của các tu sĩ Phan Sinh đối với những người nghèo nhất trong đời sống và sứ vụ của họ. 

Vào ngày thứ tư, các đại biểu suy tư và chia sẻ trong các nhóm về những phương cách cụ thể để đáp lại tiếng kêu của những người nghèo nhất theo cấp Hội Dòng và cấp khu vực. Sau đây là các kế hoạch hành động cụ thể xuất hiện:

1. Trong việc huấn luyện Khởi đầu và Việc thường huấn Phan Sinh, chúng tôi sẽ chú ý tới sự hiểu biết sâu sắc hơn về người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội của chúng ta, cùng những đáp trả cá nhân và tập thể đối với tiếng kêu cứu của người nghèo.

2. Trong các cơ sở giáo dục của chúng tôi, chúng tôi sẽ tập trung đặc biệt vào các trẻ em nghèo, đặc biệt là từ các phần xứng đáng của xã hội.

3. Trong mỗi Tỉnh Dòng chúng tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm đặc biệt để làm việc cho sứ mạng Tự Do Phan Sinh về việc thả các tù nhân.

4. Qua các chương trình đào tạo và các chương trình nâng cao nhận thức, chúng tôi sẽ tiến hành Chiến dịch ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ trong xã hội.

5. Trong ngành y tế của chúng tôi, chúng tôi sẽ chú ý đặc biệt tới những người ít được hưởng đặc quyền kinh tế.

Báo cáo: cha Nithiya ofm. cap (nithiyas@gmail.com)