HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN NHÓM TIẾNG PHÁP

cuộc hành hương về nguồn «Theo bước cha thánh Phanxicô và Mẹ Marie de la Passion» CỦA NHÓM CÁC CHỊ NÓI TIẾNG pHÁP...

HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN 

NHÓM TIẾNG PHÁP

Nhà Via Giusti hiện đang tiếp đón nhóm chị em nói tiếng Pháp tham dự cuộc hành hương về nguồn «Theo bước cha thánh Phanxicô và Mẹ Marie de la Passion». Nhóm hành hương lần này, cũng giống như tất cả những nhóm trước, được Sr. Evelyn Delicata hướng dẫn. Các chị em của chúng ta sẽ có cơ hội đến thăm các nơi khác nhau ở Ý: Rome, Assisi và San Remo. Tại Pháp, các chị sẽ đến thăm Les Châtelets và Le Fort, tại Nantes. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì sự hiện diện đầy niềm vui và tình huynh đệ của các chị...