LÊN ĐƯỜNG CHO SỨ VỤ MỚI

Đại dịch Ebola đang đe dọa sinh mạng nhiều người và có nguy cơ lan rộng trên thế giới. Soeur Mary Anne Williamson của chúng ta là một bác sĩ, chị tình nguyện đi đến Liberia để hỗ trợ trong việc đào tạo các nhân viên y tế nhằm chiến đấu với virus của căn bệnh Ebola khủng khiếp này…
                                                       SỨ VỤ MỚI
Soeur Mary Anne Williamson của chúng ta là một bác sĩ, chị tình nguyện đi đến Liberia để hỗ trợ trong việc đào tạo các nhân viên y tế tại đây, nhằm chiến đấu với loại virus Ebola khủng khiếp…
Chúng ta hãy cầu nguyện cho người chị em của chúng ta! Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người đã tình nguyện trao ban cuộc sống của mình cho việc phục vụ anh chị em đau khổ! Hãy cầu nguyện cho chị em chúng ta tại Liberia và các nước khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này! Và chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân ... 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho sự quảng đại của Soeur Mary Anne Williamson và luôn đồng hành với chị khi chị khi đến phục vụ tại Liberia. Xin Người ban cho chị ơn can đảm, sức mạnh và bảo vệ chị luôn an toàn! 

Cảm ơn sự can đảm và quảng đại hy sinh của chị, xin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, Mẹ Sáng Lập Chân phước Marie de la Passion và Chân phước Assunta của chúng ta, người đã từng là nạn nhân của một đại dịch, luôn hiện diện với chị. Xin Tổng lãnh thiên thần Raphael gìn giữ chị bất cứ nơi nào chị đi đến phục vụ, để bảo vệ và hướng dẫn chị trong sứ vụ mới này...
 
 
Chị Ngọc Yến fmm từ Việt Nam có hiện diện trong nghi thức lên đường của 

Soeur Mary Anne Williamson, hy vọng chị sẽ kể chi tiết hơn cho chị em chúng ta...

 
Tin FMM