Tổng Tu Nghị ngày 25,26 và 27 tháng 9: Chúng ta chỉ có một cuộc sống

"Chúng ta chỉ có một cuộc sống và Thiên Chúa muốn chúng ta phải được bình an Trong hành trình mà Thần Khí đang hướng dẫn chúng ta.” (Báo cáo của Sr. Sue 2.2.6)

Một tuần lễ mới bắt đầu với thánh lễ trong ba nhà thờ theo các nhóm ngôn ngữ. Trong ba ngày ngày, các tu nghị viên làm việc trên chủ đề Huấn Luyện Khởi Đầu và Thường Huấn.

Tầm quan trọng của huấn luyện ở mọi giai đoạn cần có một tầm nhìn và những ưu tiên.

Trong buổi sáng có thời gian dành riêng để lắng nghe những kinh nghiệm về huấn luyện.

Đó là chia sẻ của ba nhóm:

Sự hợp tác của 15 Tỉnh Dòng thuộc Châu Phi – các quần đảo và Trung Đông về huấn luyện

     

Kinh nghiệm chương trình huấn luyện của Hội Dòng về “ rút ngắn khoảng cách giữa...” ở Châu Mỹ La Tinh.

Các khóa bồi dưỡng và đồng hành của các chị ở Chatelets.

 

Tham khảo thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho các tu sĩ  “Hãy vui lên” nhắc nhở chúng ta khả năng sống cộng đoàn trong niềm vui là một tiêu chuẩn cho ơn gọi tu trì. Là những Phan Sinh, Thánh Phanxicô nói với chúng ta về niềm vui đích thực, niềm vui đó được bắt nguồn từ tương quan của chúng ta với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Hiệp thông với các tu nghị viên

Chúng ta hãy để cho

Thần Khí hướng dẫn để

học biết những gì Thiên Chúa nói

với chúng ta qua kinh nghiệm sống.

Thời gian dành cho cá nhân suy tư và nhóm làm việc sẽ đưa ra tầm nhìn và những ưu tiên cho tương lai về thường huấn và huấn luyện khởi đầu nhằm đem lại lợi ích cho Hội Dòng, các Tỉnh Dòng và mỗi chúng ta.

Agnès Diouf, fmm

DOÃN HẰNG, fmm chuyển ngữ.