Tổng tu nghị ngày 23.09.2014: Tiếp tục suy nghĩ về Hiến Pháp...

Tổng Tu Nghị 2014 của DÒNG PHAN SINH THỪA SAI ĐỨC MẸ được khai mạc vào ngày 08.09.2014. Hôm nay, ngày 23.09.2014, các Tu nghị viên tiếp tục suy tư về Hiến pháp của Hội dòng. Chúa Thánh Thần vẫn đang làm việc...

Ban chỉ đạo:

Ngay từ đầu của Tổng Tu Nghị, các tu nghị viên đã bầu ra ban chỉ đạo gồm các chị sau đây:  

Sister Célestine Lambo Kembele

Sister Pilar Arribas Dominguez

Sister Josefina Fernando

Sister Pushpa Theresa Joseph Panayalil

Sister Eufemia Mercedes Glenny Araujo

Sister Jolanda Delleman

Sister Narelle Therese Skeers

Sister Nury Martha Malpartida Corrales

Ban chỉ đạo này có vai trò giúp đỡ người chủ tọa.

Ban này cũng chịu trách nhiệm về nội dung của Tổng Tu Nghị để công việc cuối cùng được hoàn thành. Ban này thúc đẩy Tổng Tu Nghị diễn tiến tốt, tìm kiếm việc duy trì bầu khí biền biệt, đối thoại và tham gia.

Buổi họp đầu tiên của ban chỉ đạo được họp vào chiều hôm trước và ngày hôm nay tiếp tục.

Agnès Diouf, fmm

DOÃN HẰNG, FMM chuyển ngữ.