Ngày 22, 23 và 24 tháng 09: Tổng Tu Nghị tiếp tục và Thánh Thần vẫn làm việc

Hiến Pháp.Một tuần làm việc mới bắt đầu với Hiến Pháp. Trong việc chuẩn bị xa, bề trên Tổng Quyền và ban Tổng Cố Vấn đã đề nghị cho các tỉnh dòng, việc sửa đổi một số điều khoản trong Hiến Pháp.

Ban Tổng Cố Vấn đã suy nghĩ trên những kiến nghị sửa đổi và giữ lại các điều khoản được xem xét trong 3 ngày này là: Hiến Pháp số 63, 64, 151, 152, 178, 179, 181

Theo nhu cầu của Tổng Tu Nghị, Bề Trên Tổng Quyền và Ban Tổng Cố Vấn đã đề cử một nhóm Giáo Luật nhằm giúp cho các tu nghị viên trong việc suy nghĩ và trong tiến trình biền biệt để đi đến một sự đồng thuận và bỏ phiếu. Nhóm này gồm có 3 thành viên: Aidan McGrath, ofm  -  Merlyn D’Sa, fmm  Lilamani Perera, fmm

  

Nhóm này có vai trò soi sáng trên mọi khía cạnh hợp pháp có thể được nêu lên trong suốt tổng tu nghị. Nhóm này chỉ là để tư vấn và không có quyền quyết định.

 Vào buổi chiều, chúng tôi có niềm vui lớn và hân hạnh được đón tiếp Đức Hồng Y đáng kính Tagle, người Phi Luật Tân, đến cử hành Thánh Lễ cho chúng tôi.

                       

                       

Agnès Diouf, fmm

DOÃN HẰNG, fmm chuyển ngữ.