Tổng tu nghị ngày 18-20/ 09/ 2014: Suy tư về việc tái cơ cấu

"'Ôm choàng lấy thay đổi với Thánh Phanxicô Và Mẹ Marie de La Passion để hướng đến sự tự do của con tim’.Thần Khí chuyển động trong cuộc sống và tạo vật, không ngừng thay đổi và canh tân...Chúng ta có đủ can đảm ôm choàng dòng chảy của sự thay đổi không ngừng này chăng?” (Báo cáo của Sr. Sue 3.6.4)

Công việc của phiên họp bắt đầu bằng sự trình bày mục tiêu chung và đặc biệt là các mục tiêu liên quan đến chủ đề, với một bản tóm tắt công việc đã được thực hiện. Để đạt tới điểm năng động của việc suy tư, một nhóm ba chị đã trình bày kinh nghiệm của các chị trong mối quan hệ với chủ đề, tiếp theo là khoảng thời gian làm sáng tỏ và các phản hồi.

  

Tinh thần của việc tái cơ cấu liên quan tới việc phục vụ sự sống và việc truyền giáo. Điều này mời gọi một sự thay đổi các quan niệm, thay đổi lối nhìn và việc làm, để có thể đáp ứng với những thực tế mới mà đôi khi đòi buộc chúng ta phải hành động khác.

Điều này đỏi hỏi chúng ta có kế hoạch tốt cho các nguồn lực của chúng ta trong tầm nhìn về nhu cầu của việc truyền giáo, một sự hợp tác có ý nghĩa hơn để tăng cường sự hiện diện của chúng ta ở nơi khác và làm cho đoàn sủng của chúng ta được rõ ràng hơn.

 Thời gian suy tư giúp chị em nắm vững các yếu tố khác nhau của chủ đề và thúc đẩy việc làm của nhóm đi tới sự đồng thuận cho một tầm nhìn và các ưu tiên hành động trong tương lai.  

  

Trong bữa cơm trưa ngày 18, chúng tôi được hân hạnh vui mừng đón tiếp Đức cha Anthony Krotki, OMI, Giám mục của Nunavut, Canada.

Agnès Diouf, fmm

DOÃN HẰNG, fmm chuyển ngữ.