Tổng tu nghị ngày 17.09.2014: Báo cáo Truyền thông và Văn phòng lịch sử

Hôm nay là ngày lễ Cha Thánh Phanxicô được in Năm Dấu. Khởi đầu ngày mới bằng giờ kinh phụng vụ sáng và Thánh lễ tiếng Tây Ban Nha trong nhà thờ lớn.

Sáng nay, dịch vụ truyền thông đã dùng powerpoint và một phim ngắn để trình bày báo cáo về công việc của ban trong sáu năm vừa qua. Dịch vụ này gồm 3 bộ phận: tập san “Meeting space” (Chị Mary Lobo), lĩnh vực nghe – nhìn (chị Regina Lee), Trang mạng và mạng truy cập xã hội Facebook (chị Isabel Gomes). Nhiệm vụ của các chị là chia sẻ và làm cho chị em và người khác biết về đời sống, việc truyền giáo và kinh nghiệm của chúng ta về Thiên Chúa.

  

Tiếp theo báo cáo này là phần trình bày của văn phòng Lịch Sử do chị Catherine Bazin đảm trách. Sứ vụ của văn phòng này là: đồng hành và theo dõi việc viết lại lịch sử của mỗi tỉnh dòng trong Hội Dòng, nhằm bảo tồn các sự kiện trong các cộng đoàn, đóng góp vào việc thường huấn cho chị em trong Hội Dòng qua các khóa bồi dưỡng có ảnh hưởng lẫn nhau trên Lịch Sử của Gia Đình Hội Dòng chúng ta.

Cuối của mỗi bài thuyết trình, các tu nghị viên có thể nêu câu hỏi cho các chị phụ trách từng phần. Buổi chiều, công việc tiếp tục với phần thống kê.

  

Kết thúc ngày thú vị này bằng giờ kinh chiều và chia sẻ việc truyền giáo của các chị thuộc Tỉnh Dòng Algeria và Tunisia

Agnès Diouf, fmm

DOÃN HẰNG, fmm chuyển ngữ.