Tổng tu nghị ngày 11/09/2014: Tìm hiểu nhau

Hôm nay 11 tháng 9, chúng tôi hiệp thông với những người dân Hoa Kỳ cầu nguyện các nạn nhân của cuộc tấn công vào Tòa Tháp Đôi của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới. Chúng tôi cũng được mời gọi liên đới với các gia đình của các nạn nhân và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.

Thánh lễ được cử hành tại ba nhà nguyện theo các nhóm ngôn ngữ tương ứng đã được thiết lập để tiếp tục cho một ngày làm việc mới.

Trong chương trình của Tổng Tu Nghị (đã được công bố trên trang Web), việc thực hiện ‘tìm hiểu nhau’ mở đường cho các giám tỉnh và các đại biểu tạo cho mình một không gian để diễn tả, đối thoại, trao đổi trong một bầu không khí hoàn toàn Phan Sinh.

Động thái này là điều kiện tiên quyết sự làm việc theo các nhóm trong suốt Tổng Tu Nghị.            

Nhóm náo hoạt tiếp tục giải thích các chi tiết kỹ thuật cho việc làm quen tốt hơn với các tài liệu đã được bố trí cho mỗi thành viên trong tu nghị.

Tất cả chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho các chị là đại diện của chúng ta trong Tổng Tu Nghị để Chúa Thánh Thần cùng đồng hành và soi sáng các chị  trong những chọn lựa của các chị.

Agnès Diouf, fmm

DOÃN HẰNG, fmm chuyển ngữ.