Tổng Tu Nghị ngày 10/09/2014: "Chính chị đất của chúng ta đang khóc”

Phần cầu nguyện dẫn nhập của buổi sáng hôm nay đã điểm lại lại những biến cố đau thương đánh dấu thời sự của những ngày qua, Các Tu Nghị viên đã cầu nguyện cho 3 chị em Thừa Sai Dòng Xavériennes Italiennes bị sát hại ở Burundi, tình hình ở Irak và tất cả các thừa sai đang sống trong những quốc gia còn chiến tranh.

Chúng tôi cũng cưu mang trong lời cầu nguyện các nạn nhân Cachemire ở Ấn Độ, bị ảnh hưởng bỡi lụt lội và bắt buộc phải di tản. Một trong những Cộng đoàn của chị em chúng ta đã bị bắt buộc phải rời bỏ những nơi này. Sr Sue còn mời gọi chúng ta cưu mang những dân tộc này trong lời cầu nguyện. Và Soeur kết thúc bằng những lời này: Chính chị đất của chúng ta đang khóc”

 Trước khi đề cập đến đề tài làm việc của ngày hôm nay, Cha điều phối đã trở lại với cuộc cử hành hôm qua  trong đó mỗi lục địa đã góp viên đá của mình để tiếp tục xây dựng ngôi nhà Hội Dòng. Làm thế nào mà không thể để trào vọt từ con tim chúng ta một lời ca tạ ơn vào cuối buổi cử hành cộng đoàn này, khi mà Thiên Chúa đã mở ra cuốn sách trong đó ghi chép những sự phong phú của sự khác biệt giữa chúng ta, những thực tại trong đó chúng ta sống sứ mạng truyền giáo của chúng ta, nó là của chung của chúng ta.

 Tiếp lời nhắcnhở ngắn gọn này, nhóm điều phối bắt đầu vai trò của mình ,giải thích những chi tiết về kỷ thuật diễn tiến của việc bầu phiếu từ cuốn cẩm nang mà mỗi TNV đã nhận được và xem lại lịch làm việc.                   

Thời gian còn lại của ngày hôm nay dành cho việc suy tư cá nhân và làm việc nhóm.

Agnès Diouf, fmm

ANNA TẠO, fmm chuyển ngữ