Tổng tu nghị ngày 09/09/2014: Giấc mơ của thánh Phanxicô

Ngày hôm nay, ngày 09/09/2014, bắt đầu với giờ kinh sáng trong nhà nguyện lớn, tiếp theo sau là thánh lễ được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha do Cha Tổng Cố Vấn Vicente-Emilio Felipe Tapia, ofm. Vào lúc 9giờ, Hội Nghị bắt đầu tại phòng Sala Pia. Sœur Suzanne chào tất cả Tu Nghị Viên và cầu chúc một ngày tốt đẹp.

Sau phần cầu nguyện mở đầu bằng những hình ảnh (power point) tuyệt vời , Cha điều  phối bắt đầu mời gọi mọi người trở lại với giấc mơ của Thiên Chúa mà Cha TPV đã nói đến trong Thánh lễ khai mạc TTN.

Ngài đã nối kết giấc mơ của Thánh Phanxicô, Đấng được mời gọi trùng tu nhà thờ Thánh Damiano và khai sinh gia đình Phan Sinh. Giấc mơ này cũng là để trùng tu hoặc xây dựng ngôi nhà của  tạo vật (hành tinh), ngôi nhà của Giáo Hội. Rất lau sau này  Phanxico mới khám phá ra ngôi nhà đích thực phải xây dựng đó chính là tình huynh đệ. Tuy nhiên, Cha đã lặp lại , giấc mơ của chúng ta phải trở thành hiện thực (nhập thể).

Như Thánh Phanxicô, Người đã xin những viên đá để xây lại nhà thờ Damiano, mỗi châu lục qua tiếng nói của chị thư ký đã được mời gọi chia sẻ những suy tư của châu lục mình. Những điểm tương đồng, những điểm quan trọngnhững thách đố cũng như những sự phong phú của mỗi châu lục.

Tóm lại, chúng tôi đã gặp những vấn đề thực tế giống nhau giữa châu lục này với châu lục khác, nhưng mỗi châu lục có những nét đặc biệt  của mình.

Buổi chiều, thời gian dành cho suy tư và cầu nguyện cá nhân, sau đó họp  lại để đúc kết chung.                                   

Vào lúc 18g, tại nhà thờ lớn, cử hành nghi thức đóng góp viên đá của mỗi châu lục. Mỗi châu lục chọn một biểu tượng (1 viên đá) diễn tả phần đóng góp của mình để xây dựng ngôi nhà của Hội Dòng.

Agnès Diouf, fmm

ANNA TẠO,fmm chuyển ngữ