Một vài hình ảnh ngày khai mạc TTN 2014 (8.9.2014)

Xin mời các Chị cùng thưởng thức.