Những Tổng tu nghị đầu tiên của Hội dòng

Trong những ngày này, chúng ta sẽ bắt đầu Tổng tu nghị. Trong khoảnh khắc này, chúng ta có thể theo dõi vài dòng về quá trình của các Tổng tu nghị trong suốt 132 năm của lịch sử, sứ mạng, chia sẻ và suy gẫm.

/fmm/allegati/2458/madres-gerias-vertical.jpg

Vào ngày 14 tháng 3 năm 1877, Mẹ Mary de la Passion đã gửi thư cho các chị em ở Ootacamund và nói rằng họ cần có một chị Bề trên cho Hội dòng mới vừa được thành lập. Mẹ đã gửi tất cả các phiếu bầu của những người ở Pháp cho cộng đoàn ở  Ootacamund.

Đến ngày 25 tháng 4, cuộc bầu cử được tiến hành bởi cha Laurent de Gélis, Tổng đại diện Giáo phận Ootacamund, được Đức Cha Bardou ủy quyền. Mẹ Mary de la Passion được bầu làm Bề trên. Tất cả các tham dự viên đều có mặt trong cuộc bầu cử. Có 19 lá phiếu, trong đó có 5 lá là từ châu Âu. Đây có thể được coi là Tổng tu nghị đầu tiên của Hội dòng.

Vào năm 1884, chúng tôi có thể nói, là Tổng Tu Nghị đầu tiên. Nó đã được triệu tập vào ngày 03 Tháng năm 1884, kéo dài từ ngày 26 Tháng Bảy đến 16 Tháng Tám. Có 8 vị đồng sáng lập bao gồm cả Marie de la Passion. Cuộc bầu cử được chủ trì bởi Đức Cha Bouche và Mary de la Passion được chị em đồng lòng bầu làm Bề Trên Tổng Quyền vào ngày 26 tháng Bảy. Mẹ đã nhận từ Giám mục Saint-Brieuc chiếc nhẫn mà cho đến ngày nay nó vẫn tiếp tục được trao cho các Bề Trên Tổng Quyền.

Tổng Tu Nghị năm 1896, Mẹ Mary de la Passion lại một lần nữa được chị em nhất trí tái bầu làm Bề Trên Tổng Quyền.

Từ năm 1884 đến năm 1960, Tổng Tu Nghị đã được tổ chức mỗi 12 năm, trong thời gian đó tiến hành bầu cử Bề Trên Tổng Quyền và Tổng Thư Ký.

Sau Công đồng Vatican II, có một Tổng tu nghị đặc biệt được triệu tập vào năm 1966, từ đó trở đi, các Tổng tu nghị đã được tổ chức định kỳ 6 năm.

Mỹ Hằng, fmm chuyển ngữ

Nguồn: http://www.fmm.org/