Maroc – “Xem xét về những điều khả thi cho tương lai mới của Tỉnh Dòng và Hội Dòng"

Chủ đề này đã qui tụ chị em tại Hội nghị ở Casablanca, Maroc, từ ngày 15 đến 19 tháng 7 năm 2013. Trong Hội nghị này, các chị Quản lý của 9 Tỉnh dòng nói tiếng Pháp tại Châu Phi đã cùng với Ban Tài Chính đến từ Rôma suy nghĩ và xem xét làm thế nào để lên kế hoạch về Tài Chính cho tương lai của các Tỉnh Dòng này và của cả Hội Dòng.

Maroc – “Xem xét về những điều khả thi
cho tương lai mới của Tỉnh Dòng và Hội Dòng"

Chủ đề này đã qui tụ chị em tại Hội nghị ở Casablanca, Maroc, từ ngày 15 đến 19 tháng 7 năm 2013. Trong Hội nghị này, các chị Quản lý của 9 Tỉnh dòng nói tiếng Pháp tại Châu Phi: Algeria-Libya-Tunisia, Burkina Faso-Niger-Togo, Đảo Reunion-Mauritius-Seychelles, Madagascar, Ma-roc, Mauritania-Senegal, Congo Kinshasa, Congo Lubumbashi và Trung Đông, đã cùng với Ban Tài Chính đến từ Rôma (chị Marilyn, chị Linda và chị Jolanda) suy nghĩ và xem xét làm thế nào để lên kế hoạch về Tài Chính cho tương lai của các Tỉnh Dòng này và của cả Hội Dòng.

Sau lời chào đón của chị Giám tỉnh Francesca và phát biểu của chị Tổng Quản Lý Marilyn, các chị em đã đi vào trọng tâm của buổi họp. Khoảng thời gian này với những chia sẻ phong phú và việc trình bày những kinh nghiệm và hoàn cảnh của mỗi Tỉnh Dòng, đặc biệt là qua phần dẫn nhập của Ban Tài Chính đã đưa chị em quay trở lại với yếu tố cần thiết của đời sống tâm linh và sứ vụ của chúng ta trong thế giới ngày nay.

Chúng tôi cám ơn Hội Dòng đã tạo cơ hội để các chị em được củng cố về mối dây liên kết và tinh thần gia đình, điều mà Mẹ Sáng Lập đã rất đề cao.

Thay mặt cho các chị em tham gia,

Justine MEBWA Bapose, fmm