Via Giusti, Roma - Hội Nghị FMM về Quản Lý

Do đó, trong 3 tuần này, chúng tôi cùng bước đi với chị Evelyn Delicata theo bước chân của mẹ Marie de la Passion tại Roma và một ngày cuối tuần tại Assisi để được uống thật sâu tận nguồn Phan Sinh và để cầu nguyện cho việc thi hành sứ vụ mà chúng tôi được mời gọi trên con đường đến với Chúa và với chị em

Via Giusti, Roma - Hội Nghị FMM về Quản Lý

15 FMM từ 14 tỉnh dòng đã tham dự một cuộc hội nghị kéo dài 3 tuần được tổ chức chủ yếu cho các Quản lý tỉnh dòng do Văn Phòng Tổng Quản Lý tổ chức từ ngày 12 đến ngày 30/8/2013. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là quản lý mới: một số chị đã lãnh trách nhiệm hơn 9 năm, số khác đã có 20 năm kinh nghiệm (có tạm ngưng giữa các nhiệm kỳ), một số chỉ có vài tháng kinh nghiệm và những chị khác thì chưa bắt đầu. Cuộc hội thảo dùng tiếng Anh với phiên dịch tiếng Tây Ban Nha cho ba chị em châu Mỹ La Tinh.

Mặc dù kinh nghiệm của chúng tôi rất đa dạng, chị Linda Price, một chuyên gia fmm đã kiên nhẫn hướng dẫn chúng tôi suốt thời gian cao điểm trong 3 tuần này về Kế Toán Cơ Bản và các tiến trình Quản lý của FMM. Chúng tôi cũng được giới thiệu về cách sử dụng chương trình Excel được chị Linda phát triển để hỗ trợ cho công việc của các Quản lý Tỉnh dòng. Trong chương trình với các con số và phép tính, chúng tôi cũng được nhắc nhở rằng công việc của các Quản lý Tỉnh dòng không chỉ là về số liệu, nhưng đó là việc phục vụ và là lối đường dẫn đến Thiên Chúa. Trong lời nguyện khai mạc của một trong những buổi họp ban sáng, chúng tôi đọc một bài suy niệm của Sr. Maura O'Connor gởi cho các quản lý tỉnh dòng vào năm 1995 : "Một khi được ân trao cho một công tác trong Hội Dòng, chúng ta có một sứ vụ để hoàn thành, nhưng điều trọng tâm hơn trong đời sống chúng ta là: trong thời gian tới, dịch vụ này là con đường dẫn đến với chị em và với thế giới, cũng phải là con đường đến với Thiên Chúa, bởi vì chúng ta được mời gọi để thực hiện điều đó và vì vậy, ít nhất là bây giờ, đây là con đường cho mỗi chúng ta trở thành một nhà thần bí và một nhà truyền giáo." (Maura O'Connor, Linh đạo cho chị Quản Lý Tỉnh Dòng, 1995)

Do đó, trong 3 tuần này, chúng tôi cùng bước đi với chị Evelyn Delicata theo bước chân của mẹ Marie de la Passion tại Roma và một ngày cuối tuần tại Assisi để được uống thật sâu tận nguồn Phan Sinh và để cầu nguyện cho việc thi hành sứ vụ mà chúng tôi được mời gọi trên con đường đến với Chúa và với chị em. Niềm vui đến với nhau đã kết thúc bằng một chuyến thăm Castelgondolfo, một chuyến tham quan hồ Albano và một bữa ăn trưa được chuẩn bị chu đáo với các chị em ở Grottaferatta.

Vào buổi kết thúc đơn sơ, mỗi tham dự viên được nhận một Chứng Chỉ ghi nhận sự tham dự thành công cuộc Hội Nghị về Quản Lý FMM. Các tham dự viên cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với chị hướng dẫn - Sr Linda Price - trong lời cảm ơn: "Chúng tôi cảm ơn chị đã làm việc vất vả và chăm chú lắng nghe mỗi người chúng tôi trong suốt ba tuần khó nhọc vừa qua. Mặc dù sự khác biệt của chị em về ngôn ngữ, nhóm tuổi và số năm kinh nghiệm, nhưng nhờ khả năng của mình, chị vẫn có thể xoay sở được”.

Cộng đoàn St Helen luôn luôn nồng hậu đón tiếp tất cả các chị em đến Roma. Ở đây như là nhà của chúng tôi. Vì tất cả những kinh nghiệm phong phú và đa dạng đó, chúng tôi vô cùng biết ơn Thiên Chúa, chị Linda, chị Marilyn Tarraz, Tổng Quản lý và nhóm của chị cùng với tất cả chị em tại Roma.

Veronica de Roza, fmm.