Mặt Trời Tỏa Sáng

“Trái tim và những bàn tay mở rộng chăm sóc những bông hoa chớm nở ... "

Chúc chị em Bình An và mọi điều Thiện Hảo. Chúng em biết ơn Hội Dòng đã cho chúng em cơ hội để chia sẻ chiều sâu về những khó khăn, niềm vui của chúng em và mong muốn sống tầm nhìn FMM với tư cách là thành viên, trong Cộng Đoàn và trong Tỉnh Dòng. Sau khi kết thúc Đối Thoại Cộng Đoàn ở bước 1.

* Chị em FMM tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima (Renala) đã chọn biểu tượng là một chiếc thuyền buồm - được dẫn dắt bởi mặt trời tỏa sáng của những Nguyên Tắc và tiến về phía trước nhờ sức gió là Tầm Nhìn / Mục Đích của chúng ta... Mỗi chị em trong cộng đoàn Renala chọn mang lên thuyền những Mô Hình Não Trạng Mới. Những con sóng cuốn đi tất cả những mô hình não trạng tiêu cực mà chị em muốn loại khỏi cuộc sống cá nhân của mỗi người, của Cộng đoàn và của Tỉnh Dòng.

* Chị em FMM tại Cộng Đoàn Queen of the Angels ở Bhai-Pheru đã chọn biểu tượng là "trái tim và bàn tay mở rộng chăm sóc những bông hoa chớm nở..." để bày tỏ lòng khao khát buông bỏ và chết đi cho những thứ làm hủy hoại đời sống FMM nơi mỗi cá nhân, Cộng Đoàn và Tỉnh Dòng. Sau đó cùng cộng tác bằng những hành động cụ thể trong vai trò trách nhiệm thành viên trong cùng một thân thể...

Với tình yêu và những lời cầu nguyện,

Mary Rose, FMM

Nguồn Facebook Franciscan Missionaries of Mary - General House in Rome