Cuộc Gặp Gỡ Của Người Trẻ Thuộc Tỉnh Dòng Madagascar

Cuộc gặp gỡ của người trẻ của Tỉnh dòng diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 12 năm 2019 tại Ankadifotsy Antananarivo. Có 31 chị em trẻ đã tham gia vào cuộc gặp gỡ này, bao gồm: 25 khấn tạm, 6 khấn trọn trẻ dưới 10 năm. Cuộc gặp gỡ này là thời gian ân sủng của tình huynh đệ và niềm vui.

 

Nguồn Facebook Franciscan Missionaries of Mary - General House in Rome