Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh - Lễ Đời Sống Thánh Hiến!

Cha và mẹ của Chúa Giêsu rất đỗi ngạc nhiên vì những điều ông Simeon nói về Người. Ông chúc phúc cho hai ông bà và nói với Mẹ Maria: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra”. (Lc 2, 33-36)

Đây là một lễ thật đẹp cho chị em FMM của chúng ta. Vì ơn gọi của chúng ta được chứa đựng nơi đây : Chúng ta là những con chim bồ câu mang ơn Cứu độ của Chúa đến với các linh hồn. Đó là Ơn gọi Hy lễ của chúng ta dành cho các linh hồn được Chúa cứu độ. Siméon tuyên xưng vị Cứu Thế này là : " ánh sáng soi đường cho dân ngoại ".

Ông già thánh thiện loan báo Đấng Cứu độ với toàn thế giới, cùng với các tông đồ của Chúa và chúng ta, là những người truyền giáo sẽ tỏa sáng ngọn đuốc của đức tin đích thực của chúng ta khắp nơi trên thế giới, nơi chúng ta hiện diện.

Chúng ta đừng quên rằng chúng ta không thể là những người truyền giáo mà không có đau khổ. Simeon nói với Maria: “Ôi Mẹ rất thánh,một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Còn Mẹ Maria thì giữ những điều ấy mà suy đi ngẫm lại trong lòng với sự kiên trung và tín thác". Chúng ta hãy cầu xin sự khôn ngoan và tình yêu trong ơn gọi chúng ta cách đặc biệt cho toàn Hội Dòng. (MD ngày 2 tháng 2)

Nguồn Facebook Franciscan Missionaries of Mary - General House in Rome