Nhiệm Kỳ II của chị Giám Tỉnh Pháp

Chị Arlette đã bắt đầu nhiệm kỳ Giám tỉnh thứ 2 trong một cử hành long trong có sự tham dự của Sr. Jolanda, Tổng cố vấn.

Tin Tỉnh Dòng Pháp

Nhiệm Kỳ II của chị Giám Tỉnh Pháp

Tỉnh Dòng Pháp đã hợp nhất với Tỉnh Dòng Bỉ, Hà Lan và Quần đảo Faroe. Chị Arlette đã bắt đầu nhiệm kỳ Giám tỉnh thứ 2 trong một cử hành long trong có sự tham dự của Sr. Jolanda, Tổng cố vấn.

Nguyện chúc chị tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trong một giai đoạn mới với nhiều cộng đoàn và khu vực địa lý rộng hơn...