Vẻ Đẹp Của Người Phụ Nữ Có Chiều Sâu

Người phụ nữ giản dị, một viên ngọc Phan Sinh

Người phụ nữ của đức tin như một kho tàng được chôn giấu

Người phụ nữ của hòa bình như một ốc đảo nở hoa

Người phụ nữ của cầu nguyện như một dòng sông phì nhiêu

Người phụ nữ của sự biện biệt có một tinh thần sáng suốt

 

Người phụ nữ của kinh nghiệm, một sự khôn ngoan của tình yêu

Người phụ nữ của văn hóa như một mùa xuân bất tận

Người phụ nữ của cảm xúc như một người mẹ đầy yêu thương

Người phụ nữ của Hội dòng là một người có tầm nhìn xa dũng cảm

Người phụ nữ chiêm niệm, một tâm hồn hướng nội

Người phụ nữ quảng đại, một sự tốt lành mãnh liệt

Người phụ nữ của Giáo hội, một nhà truyền giáo đam mê

Người phụ nữ khiêm nhường, một cuộc đời tự xóa mình

Người phụ nữ giản dị, một viên ngọc Phan Sinh

Người phụ nữ chính trực, một vẻ đẹp đích thực…

Gởi đến Sr Maura O’Connor, người yêu thương chúng tôi rất nhiều và chúng tôi cũng yêu thương Soeur rất nhiều!

M. Rachel Zongo, fmm