Đời Sống Huynh Đệ Theo Mẹ Mary of the Passion

Thánh Thể là nguồn nuôi dưỡng tình bác ái trong đời sống cộng đoàn, đó là trung tâm của đời sống Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.Chúng ta gìn giữ sự hiệp nhất vì đó là ân sủng và kho báu mà Thiên Chúa Tình Yêu đã trao phó cho mỗi người.

Chị Catherine Ouédraogo vào cuối khóa học của mình về Tinh Thần Phan Sinh tại Rome đã chia sẻ chủ đề mà chị vừa mới thực hiện: “Đời sống huynh đệ theo Mẹ Mary of the Passion”. Với Mẹ Mary of the Passion, Thánh Thể là nguồn nuôi dưỡng tình bác ái trong đời sống cộng đoàn, đó là trung tâm của đời sống Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

Thiên Chúa là Tình Yêu, Người là cha, và mọi sự đến từ Người; Người là nguồn mạch của tất cả các cộng đoàn và Người biết làm thế nào để từ bỏ chính mình mà đi đến với con người. Để từ bỏ chính mình, con người cũng cần khiêm hạ để giải thoát mình khỏi cái tôi và nhận ra giới hạn của bản thân; Chính điều này sẽ giúp con người trở nên cảm thông và yêu mến những anh chị em đang trong hoàn cảnh khổ đau. Khiêm tốn mở cửa tâm hồn con người cho cộng đoàn. Mẹ Mary of the Passion cho ta một ý nghĩa rất sâu sắc về đời sống cộng đoàn. Chúng ta có thể nói chắc chắn rằng Mẹ đã lãnh nhận được điều này ngay trong chính gia đình của Mẹ, nơi Mẹ đã sống tuổi thơ với các anh, chị. Sau này Mẹ đã cảm nhận sâu sắc điều này trong đời sống cộng đoàn tu trì. Chúng ta tin chắc, ơn gọi của Mẹ là món quà từ Thiên Chúa và không ai sống trong ơn gọi này nếu không được Thiên Chúa kêu gọi. Mẹ Mary of the Passion mời gọi các con cái Mẹ giữ vững sự hiệp nhất quý giá trong trái tim của mình. Chúng ta gìn giữ sự hiệp nhất vì đó là ân sủng và kho báu mà Thiên Chúa Tình Yêu đã trao phó cho mỗi người.

Bởi vậy, khi đặt mình dưới chân Chúa Giê-su Thánh Thể và thờ phượng Người, người nữ tu học để yêu Chúa và yêu người khác. Lắng nghe lời Chúa và suy gẫm là phương tiện thiết yếu mà một Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ không nên sao lãng vì nơi đó, Thiên Chúa nói với chúng ta mỗi ngày và mặc khải thánh ý của Ngài cho chúng ta. Đức Maria là mẫu gương của chúng ta và Mẹ Mary of the Passion mời gọi con cái của Mẹ kín múc tinh thần Nazareth để được lôi cuốn vào trong đời sống của mẹ Maria trong thinh lặng, chiêm niệm, làm việc, đời sống ẩn dật, yêu thương và khiêm hạ. Với Mẹ Mary of the Passion chúng ta cần nhận ra ý định của Thiên Chúa trong đời sống cộng đoàn. Chúng ta luôn cần đến người khác để hoàn tất công việc lớn lao này. Chúng ta góp chung các tài năng, những nỗ lực đóng góp phần mình để xây dựng đời sống cộng đoàn, làm cho cộng đoàn trổ sinh hoa trái và mở ra cho tinh thần của thánh Phanxico, người cha thánh thiện của chúng ta.

Cuối cùng, Mẹ Mary of the Passion mời gọi các con của mình không bao giờ phá vỡ sự hiệp nhất trong bất cứ cách thức nào, nhưng trung thành với đời sống cộng đoàn, tham gia xây dựng cộng đoàn cách vui vẻ và vị tha, trong tinh thần đối thoại liên lỉ đó là lời mời gọi xây dựng Nước Thiên Chúa nơi trần thế.

Catherine Ouédraogo, fmm