Việc Bổ Nhiệm Soeur Françoise Massy Vào Thánh Bộ Dòng Tu

Thật vui mừng khi chúng ta được biết tin Sơ Françoise Massy, Bề Trên Tổng Quyền dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm là thành viên của Thánh Bộ Đời sống Thánh Hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ. Chúng ta xin chúc mừng Sơ Françoise! Toàn Hội dòng sẽ hỗ trợ Sơ bằng lời cầu nguyện nhiệt thành để sứ vụ này được trổ sinh hoa trái. Chúc mừng và xin chúc mừng!

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm 22 thành viên mới cho Thánh Bộ Đời sống Thánh Hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ.

Trong số các thành viên này có 4 Đức Hồng Y : Hồng Y Angelo de Donatis, Phó quản nhiệm Giáo phận Roma, Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Thánh bộ lo về giáo dân, Gia đình và đời sống , Hồng Y Luis Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Thánh bộ lo về Giáo lý đức tin, và Hồng Y Ricardo Blázquez Pérez, Tổng Giám Mục Giáo Phận Valladolid (Tây Ban Nha).

Trong số này cũng có 5 giám mục: Đức Cha Amilton Manoel da Silva, Giám mục Phụ tá GP Curitiba (Brazil), Đức Cha Paolo Bizzeti, Đại diện Tông tóa của GP Anatolia (Bồ Đào Nha), Đức cha Sebastian Francis Shaw, Tổng giám mục GP Lahore (Pakistan); Đức cha Paskalis Bruno Syukur, Giám mục GP Bogor (Indonesia), và Đức cha José de Jesús González Hernández, Giám mục của GP Jesús María (Mexico).

 Cuối cùng, trong danh sách các thành viên mới này có 6 Bề trên của dòng nam và 11 bề trên của dòng nữ. Các Bề trên dòng nam bao gồm: Cha Arturo Sosa Abascal, Bề trên tổng quyền dòng Tên, Cha Guillermo Leon Arboleda Tamayo, Bề trên dòng Subiaco Cassinese (liên hiệp các Đan viện Benedictine), Thầy Robert Irvin Schieler, Bề trên tổng quyền Các Anh em Trường Ki-tô, Cha Alejandro Moral Antón, Tổng phục vụ dòng thánh Augustine, Cha Roberto Genuin, Tổng phục vụ dòng Phanxicô Capuchins, và cha Leonir Mario Chiarello, Tổng quyền dòng Scalabrinians.

Về các Hội Dòng nữ: Mẹ Kathleen Appler, Bề trên tổng quyền dòng Nữ tử Bác ái của Thánh Vincent de Paul, Mẹ Yvonne Reungoat, Bề trên tổng quyền dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Kitô hữu (Salesian of Don Bosco); Mẹ Françoise Massy, Bề Trên Tổng Quyền dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Mẹ Luigia Coccia, Bề Trên Tổng Quyền dòng các nữ tu truyền giáo Comboni, Mẹ Simona Brambilla, Bề Trên Tổng Quyền dòng các nữ tu truyền giáo Consolata, Mẹ Rita Calvo Sanz, Bề Trên Tổng Quyền dòng Con Đức Nữ đồng trinh Maria và Bà Olga Krizova, Tổng Đại diện Hiệp hội Tại thế các Tình nguyện viên Don Bosco.

(Vatican News 08/07/2019)