EGC ngày 6/10

Bước 9: Hình ảnh cuối cùng về EGC

Trong những ngày cuối cùng này, năng động của buổi họp tất nhiên là khác: Hội Đồng Trung Ương đã đưa ra những trách nhiệm của các chị trong một vài nhiệm vụ mà họ đã được yêu cầu thực thi tại tổng tu nghị 2014. Một vài thông tin quan trọng đã được đưa ra chia sẻ trong các chủ đề của Hội Đồng Trung Ương và cũng là để chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị 2020, theo Hiến Pháp đã đưa ra.

Chúng tôi đã chia sẻ về Trung Quốc, điều này đã cho chúng tôi cơ hội để hiểu những thay đổi mới nhất ở mọi cấp độ các nhau.

Vài năm trước, Hội dòng đã xin từng mỗi tỉnh dòng chuẩn bị tài liệu cho việc bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Chúng tôi đã dành thời gian để lắng nghe lẫn nhau xem vấn đề này đã được thực hiện và có lợi ích như thế nào nơi hoạt động của tỉnh dòng trong bối cảnh mà chúng ta đang sống.

Một cái nhìn nhanh chóng và cập nhật về vấn đề Hội Nhập Văn Hóa đã được nói đến trong những giai đoạn đầu của cuộc họp. Những ngày này chúng tôi nhắc lại để đào sâu về cái nhìn của chúng ta. Nhìn về tương lai chúng tôi thấy tầm quan trọng của việc chú ý đến các giai đoạn huấn luyện khởi đầu.

Chúng tôi cũng nói chuyện và chia sẻ về các chương trình liên quan đến Đoàn Sủng đang thực hiện trong toàn Hội Dòng như thế nào, với thông tin đã được thực hiện ở vài cấp độ để chắc chắn rằng đoàn sủng đã được nội tâm hóa trong đời sống chúng ta, dựa trên việc gặp gỡ cá nhân với Marie de la Passion và sự gặp gỡ giữa đoàn sủng và các nền văn hóa khác nhau trong thế giới đang biến đổi của chúng ta.

Cách thức mới của việc tổ chức các chương trình về nguồn theo dấu chân của Chân Phước Marie de la Passion và Cha Thánh Phanxico từ năm 2019 trở về sau cũng được đưa ra diễn giải.

Hội Đồng Trung Ương chia sẻ nghiên cứu của các chị về việc xác định những tiêu chí cho những ngôi nhà là một phần gia sản tinh thần của Hội Dòng. Hội đồng đánh giá cao việc làm sáng tỏ này và đồng ý để tìm hiểu thêm làm thế nào để bảo đảm sứ vụ của các chị trong tương lai.

Chân trời của chúng ta được mở rộng với việc chia sẻ những nỗ lực truyền giáo có thể có ở Myanmar, Vietnam và Indonesia.

Khi chúng tôi bước vào phần chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị 2020 chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên trước những đồng nhất trong các suy tư… một dấu chỉ rõ ràng rằng tiến trình biến đổi sinh hoa trái suốt dọc hành trình.

Và như vậy, Tổng Tu Nghị Mở Rộng của chúng ta đã kết thúc. Tuy nhiên, hành trình của chúng ta vẫn tiếp tục và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các thành viên trong toàn Thân Thể Hội Dòng. Tiến về phần tăng dần của tiến trình chữ U, chúng tôi được mời gọi ý thức rõ ràng ý hướng chung của hội dòng FMM trong thế giới mới phát triển hôm nay, đó là lời đáp trả của chúng ta đối với Chúa trên hành trình tiến về Tổng Tu Nghị 2020.

 

Xem Thêm Hình Ảnh Tại Đây:

https://www.dropbox.com/sh/9svz9c9dc22ojri/AADBxqnGsXZ2CpSbTfdIuTfAa?dl=0