EGC ngày 01/10

...Chúng tôi đã tham gia vào một cuộc đối thoại tích cực về vấn đề này theo khuôn khổ mà chị em đã biết rất rõ: chúng tôi đã dành thời gian để hiểu sâu hơn, đặt câu hỏi để làm rõ và đặt tên cho những gì chúng tôi nghĩ là chủ đề chính mà chưa được đề cập. Đó là một sự hiểu biết tiệm tiến có quan tâm đến các số liệu thống kê, các mô hình não trạng và vai trò của từng chị em như một thành viên của HD.

BƯỚC 8: MANG LẠI NHỮNG HÌNH THỨC MỚI

& TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC

Image may contain: 1 person, smiling

Sau một ngày tự do, chúng tôi bắt đầu với cuộc phỏng vấn về việc tham gia hai hoạt động được thực hiện vào ngày cuối tuần: tiến trình chúng tôi sử dụng để chọn một chị em của nhóm tham gia vào nhóm làm mô hình mẫu và cách chúng tôi làm việc ở các cấp độ khác nhau để tinh chỉnh mục tiêu của chúng tôi cho sứ mạng FMM trong thế giới mới trồi lên. Chúng tôi được yêu cầu xem xét: các sự kiện, cảm xúc, suy nghĩ của chúng tôi và những gì chúng tôi đã bỏ lỡ, ở cấp độ cá nhân và nhóm.

Đó là một phương cách hay để nhận thức được mỗi người đã tham gia và nhận vai trò là thành viên của EGC như thế nào, và nếu không, điều gì ngăn cản chị ấy làm như vậy và chúng tôi đã giúp đỡ nhau  (hoặc không giúp) như thế nào.

Sau đó nhóm được chọn trình bày mô hình mẫu theo cách mới khả thi mà HD có thể dịch chuyển trong những năm tới. Chúng tôi đã tham gia vào một cuộc đối thoại tích cực về vấn đề này theo khuôn khổ mà chị em đã biết rất rõ: chúng tôi đã dành thời gian để hiểu sâu hơn, đặt câu hỏi để làm rõ và đặt tên cho những gì chúng tôi nghĩ là chủ đề chính chưa được đề cập. Đó là một sự hiểu biết tiệm tiến có quan tâm đến các số liệu thống kê, các mô hình não trạng và vai trò của từng chị em như một thành viên của HD.

Hội đồng Trung Ương đặt các yếu tố chính vào với nhau và hỏi hội nghị khoáng đại xem liệu điều đó có phản ánh sự hiểu biết chung về tầm nhìn của HD trong 10 năm tới. Một số giải thích đã được yêu cầu và hội nghị khoáng đại đã bật "đèn xanh" để cùng nhau tiếp tục tiến trình.

Vào cuối “bước chuyển” này, chúng tôi đã trao đổi ý tưởng về cách tạo mối liên kết giữa Hội nghị các Giám tỉnh trước HĐTƯMR, kinh nghiệm sống trong HĐTƯMR và cách giới thiệu phần này của tiến trình trong các tỉnh dòng.

Lúc này anh Matthieu Daum đã hoàn thành phần của mình và trong những ngày tới Hội đồng Trung Ương sẽ điều phối HĐTƯMR của chúng tôi.

Image may contain: one or more people

Image may contain: one or more people and people standing

Image may contain: one or more people and people standing

Image may contain: one or more people, people sitting, people standing and indoor

Image may contain: 5 people, people standing

Image may contain: 44 people, people smiling, people standing