EGC ngày 19/9

Chúng tôi đã có một số hiểu biết đầy sức mạnh đến từ cuộc họp khoáng đại về tính cấp bách trong nhiệm vụ của chúng tôi tại HĐTWMR này. Tuy nhiên, điều cũng trở nên rõ ràng là chúng tôi đã bỏ lỡ một số yếu tố trong những bức tranh của chúng tôi đã được trình bày trong các cuộc trao đổi của chúng tôi trước đây. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa chúng trở lại khi chúng tôi thấy chúng là cần thiết cho việc biến đổi của Thân thể Hội dòng.

Bước 5: PHÁT TRIỂN HÌNH ẢNH CHUNG

Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối của quá trình Sensing-Cảm nhận.

Khi lắng nghe với trái tim và tâm trí những quan điểm khác nhau ảnh hưởng đến Thân Thể Hội dòng, chúng tôi được dành một buổi chiều để đọc lại tất cả những gì chúng tôi đã sống chung với nhau, cho phép những hình ảnh đến với chúng tôi và vẽ chúng ra, mỗi hình ảnh trên một tờ giấy. Chúng được chia sẻ trong các nhóm nhỏ.

Trồi lên từ những chia sẻ này, bước tiếp theo là tạo ra xung quanh một cái bàn, bức tranh tập thể về Thân thể Hội dòng trong hệ sinh thái của nó. Thật thú vị khi thấy cây cối, thuyền bè, nhà cửa và con người xuất hiện trong rất nhiều hình dạng và tình huống khác nhau để lộ ra sự tranh đấu và các vấn đề mà chúng ta được mời gọi để đối diện. Điều này đã cho chúng tôi đủ tài liệu để trao luận và đào sâu hơn cho phần còn lại của ngày trên các câu hỏi:

“Điều gì đã làm chị xúc động? Chủ đề gì sẽ tiếp tục trở lại? Chị liên hệ chúng với những gì? Chị mong đợi điều gì mà không nhìn thấy? Điều gì còn thiếu?

Chúng tôi đã có một số hiểu biết đầy sức mạnh đến từ cuộc họp khoáng đại về tính cấp bách trong nhiệm vụ của chúng tôi tại HĐTWMR này. Tuy nhiên, điều cũng trở nên rõ ràng là chúng tôi đã bỏ lỡ một số yếu tố trong những bức tranh của chúng tôi đã được trình bày trong các cuộc trao đổi của chúng tôi trước đây. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa chúng trở lại khi chúng tôi thấy chúng là cần thiết cho việc biến đổi của Thân thể Hội dòng.

Sau những ngày làm việc căng thẳng này, chúng tôi mong đến ngày nghỉ của chúng tôi...