EGC ngày 16/9

Bước thứ 4: Lắng nghe bức họa của Trung ương: Chia sẻ của Chị Tổng Quản Lý và Hội Đồng Trung Ương.

Chị Marilyn Tarraz, Tổng quản lý, được sự giúp đỡ của chị Linda Price đã trình bày tài liệu chuẩn bị cho việc suy tư, bắt đầu bằng những câu chuyện ngắn về tài chính mà chị đã gặp. Chị thách đố chúng ta đặt mình vào chỗ đứng của chị và suy tư: Đây có phải là cách trình bày rõ ràng không? Thông tin có đầy đủ không? Nếu không, cần thêm cái gì nữa? Biện biệt trong các cấp độ khác nhau (các cấp độ nhỏ dần) thực sự là một quá trình học hỏi trong thế giới biến đổi nhanh chóng của chúng ta và nó đòi hỏi chúng ta một sự theo dõi sát sao. Có những thời khắc khác nhau để suy tư từ những kinh nghiệm và những câu hỏi của các giám tỉnh.

Phần lớn các tỉnh dòng đang vận hành các cơ sở tự trị hoặc hợp tác. Chúng tôi dành thời gian để làm rõ những điều này. Và đương nhiên, với vai trò là Hội Dòng FMM, chúng tôi cần tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm. Điều này cũng đưa chúng ta đến việc suy tư cách chúng ta sống và thực hành lời khấn. Tài chính FMM có liên quan sâu sắc đến toàn bộ Sứ Mạng của Thân Thể Hội Dòng không chỉ riêng cho từng tỉnh dòng.

Phần cuối của bước đi này là báo cáo của Sr. Françoise và các chị tổng cố vấn về kinh nghiệm của họ đối với Hội Dòng. Các chị lần đầu tiên đã sáng tạo để trình bày một vài tình huống thực tế mà các chị cảm nhận được bằng cách diễn kịch. Sau đó chúng tôi đã có thời gian để đào sâu những suy tư đã được viết thành văn bản: các cuộc viếng thăm khác nhau đến các tỉnh dòng và châu lục, tương quan giữa các tỉnh dòng và những nhu cầu ở cấp độ trung ương. Vai trò của chúng ta có rõ ràng không? Các vai trò có được thực hiện đúng không? Có sự lẫn lộn giữa con người và vai trò trong các quan hệ của chúng ta?

Chúng tôi dành thời điểm đặc biệt để xem lại vài slide về Hội Nhập Văn Hóa bởi vì chúng tôi nhận ra rằng chúng ta cần hiểu biết hơn nữa để sống trong cộng đoàn đa văn hóa của chúng ta.

 

Xem thêm hình

https://www.dropbox.com/sh/9akxkd1uffsmssh/AACFdAVS13MYLES7VDUUP-Eza?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/tgumyt8wdlzfjen/AACGczeSuGsV94WzRWcW4qLGa?dl=0