EGC ngày 12/9

Bước thứ 2: NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐÃ KHÁM PHÁ VỀ THÂN THỂ HỘI DÒNG

Bước đi này cho chúng tôi cơ hội để chia sẻ những gì chúng tôi đã khám phá về THÂN THỂ  HỘI DÒNG qua những cuộc đối thoại xuyên lục địa, các hội thảo về lãnh đạo cho các chị phụ trách trong các cộng đoàn, các cuộc gặp gỡ của các giám tỉnh và hội đồng tỉnh dòng.

Chúng tôi dành đủ thời gian để nhắc lại ngắn gọn bằng những câu chuyện minh họa về những gì xảy ra trong toàn bộ THÂN THỂ HỘI DÒNG kể từ khi bắt đầu tiến trình. “Những gì tốt ?” “Những gì chưa tốt”. Sau khi chia sẻ nhóm và đúc kết, chúng tôi được mời gọi gắn những chia sẻ đó lên trên tường của hội trường. Thật là ấn tượng khi có khoảng 200 mẩu chuyện được gắn lên!

Rõ ràng là tiến trình biến đổi đã cho thấy một chiều hướng mới trong nhiều cộng đoàn và cấp tỉnh dòng… Chúng tôi nghe nhiều ví dụ về việc lắng nghe tích cực trở thành một cách để xây dựng tương quan, biện biệt và lấy quyết định…

Chúng tôi cũng nói về những khó khăn liên quan đến hội dòng, thiếu chị em cho vai trò lãnh đạo, cơ cấu không đáp ứng được thực trạng hiện tại của chúng ta, tổ chức tốt hơn các hoạt động của chúng ta để có thể nuôi dưỡng đời sống cộng đoàn và tâm linh của chúng ta.

“Làm thế nào để Tin Mừng, lời khấn, đoàn sủng giúp chúng ta cảm nhận được cái gì tốt và cái gì chưa tốt”

Chúng tôi nhận ra rằng bối cảnh có ảnh hưởng đến lời đáp trả của chúng ta. Điều này mang lại cái nhìn mới về con người, bối cảnh và toàn hệ thống.

Các chủ đề khác làm giàu cho chia sẻ của chúng tôi: Sứ vụ truyền giáo phổ quát, sứ vụ sai đi và tiếp đón, huấn luyện khởi đầu, ít khấn tạm và số đông các chị cao niên, tương quan với cấp trung ương, lạm dụng tiền của…

Trong Giai đoạn cuối cùng của bước đi này, chúng tôi nhớ lại những gì mình đã chia sẻ và suy tư dựa trên các câu hỏi: Vấn đề nào mà các chia sẻ vén mở ra? Những câu hỏi nào chúng tôi thấy cần tự hỏi chính mình có liên quan đến các vấn đề đó đứng từ góc nhìn của cả hệ thống?

Các vấn đề đưa ra không mới nhưng đụng chạm đến chúng ta một cách khác và ở cấp độ sâu hơn.