TD Chennai-Ấn Độ - Những thách đố là một phương cách hiện diện trong sứ vụ truyền giáo

Chúng tôi, các Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã đến tại Giáo phận của vùng Cửa biển Blair Andaman và quần đảo Nicobar vào ngày 29 tháng 9 năm 1995 tại Ferranrage, cách Cửa biển Blair 37 km. Nó thuộc khu vực Miền Nam Andaman...

Tỉnh Dòng Chennai-Ấn Độ

Những thách đố là một phương cách hiện diện trong sứ vụ truyền giáo

Chúng tôi, các Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ đã đến tại Giáo phận của vùng Cửa biển Blair Andaman và quần đảo Nicobar vào ngày 29 tháng 9 năm 1995 tại Ferranrage, cách Cửa biển Blair 37 km. Nó thuộc khu vực Miền Nam Andaman. Giáo xứ Giuse do các cha dòng Salêdiêng (SDB) coi sóc với 15 trạm chi nhánh và 709 gia đình trong mỗi ngôi làng.

Chúng tôi cộng tác với các ngài trong tất cả những hoạt động và làm việc với nhau trong từng làng. Bốn chị trong chúng tôi sống như gia đình trong cộng đồng Navadeep, điều này có nghĩa “ánh sáng mới”. chúng tôi tham gia trong bộ tôn giáo và bộ giáo dục. chúng tôi tham gia một hoạt động trong phụng vụ sống động. Vào mỗi dịp lễ đặc biệt, bên cạnh việc quan tâm nhiều hơn, chúng tôi chuẩn bị phụng vụ một cách trọng thể hơn và mời mọi người tham gia trong việc cử hành.

Những người Kitô hữu trong giáo xứ liên quan họ theo nhóm S.C.C. Nơi đây mọi người sống đơn sơ với những nền văn hóa pha trộn. Những ngôn ngữ khác nhau được những bộ lạc khác nhau sử dụng, như Jerovas, Nicobaries, Andamanies, Sentinels và Onigines. Người Nicobaries và Andamanies đã được văn minh hóa; chúng tôi thực hiện sứ vụ truyền giáo của chúng tôi cho họ và cố gắng đời tu cũng như đời sống truyền giáo theo cách thức mới, đồng thời nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi người và mọi nơi. Nhóm phụ nữ được gọi “Mahila sng”; họ rất mạnh và có trách nhiệm trong vai trò lãnh đạo. Họ hướng dẫn nhóm S.C.C, các nhóm cầu nguyện, chuẩn bị phụng vụ ngày Chúa Nhật. Họ đảm nhận trách nhiệm trong việc giữ gìn nhà thờ sạch sẽ. Sự đóng góp của họ đáng được trân trọng vì họ nỗ lực giữ vững đức tin trong gia đình của họ với sự giúp đỡ của những Sơ đảm trách và mỗi tháng họ có một buổi họp nhau trong giáo xứ.

Giới trẻ đóng một vai trò quan trọng trong giáo hội địa phương. Họ năng động và có trách nhiệm với sự hướng dẫn của Sơ đặc trách, giám đốc giới trẻ và chủ tịch giới trẻ. Chúng tôi hiện diện với họ trong tất cả những hoạt động của họ, đặc biệt tham gia trong ca đoàn của giáo xứ, trại y tế, saram dhan, thăm viếng làng một lần trong 3 tháng và trong tất cả những hoạt động của nhà thờ. Những cử hành quan trọng trong giáo xứ được dẫn dắt bởi người trẻ. Họ tổ chức những cuộc tranh tài trong những hoạt động khác nhau. Những buổi họp được giữ mỗ tổ chức hàng tháng với sự giúp đỡ của giám đốc, các Sơ đặc trách và các thành viên ủy ban.

Những người thuộc nam giới được gọi “purush sang”. Dưới sự hướng dẫn của cha xứ, họ có thể hoàn thành những nhiệm vụ được trao và chúng tôi tham dự trong những cuộc họp và phát biểu ý kiến của chúng tôi. Những quyết định và kế hoạch lớn của giáo xứ được đề ra bởi Hội Nghị Công Giáo Amm sabha, diễn ra 3 tháng một lần với tất cả những thành viên của Giáo xứ.

Nhóm trẻ em được gọi là “BAL sangh”. Chúng tôi rất thích thú với sự phát triển của những đứa trẻ này. Chúng có các lớp giáo lý mỗi Chúa Nhật được các Sơ hướng dẫn. Vào mỗi dịp lễ đặc biệt, chúng sẽ có những chương trình sinh hoạt và thi đua.

Bí tích Hôn nhân, đặc biệt hôn nhân khác đạo và các lớp Rửa tội, Rước lễ và Thêm sức được chuẩn bị bởi các Sơ. Những người già và người đau ốm được chị em thăm viếng và trao Mình Thánh Chúa. Chúng tôi đồng hành với họ khi họ đau ốm, và dự các đám tang, bất kể tôn giáo của họ. Sứ vụ giáo dục là một trong những công tác truyền giáo quan trọng của chúng tôi. Sơ Nirmala Anitha fmm chịu trách nhiệm trực tiếp ngôi trường Nirmala ở Cảng Blair.

Chúng tôi có những cử hành khác nhau trong giáo xứ của chúng tôi, đặc biệt dịp lễ Thánh Giuse cho giới công nhân, lễ Thánh Don Bosco cho giới trẻ, lễ Thánh Monica cho các Bà Mẹ, lễ Thánh Cruz Veer cho thiếu nhi. Trong giáo xứ chúng tôi có 56 nhóm, chúng tôi cố gắng đi đến với tất cả các nhóm. Mỗi làng thì không gần nhau và đến với họ thì rất khó. Tuy nhiên với sự giúp đỡ phương tiện xe cộ của giáo xứ, chúng tôi cố gắng gặp tất cả mọi người mỗi tháng. Sứ vụ truyền giáo đầy khó khăn, chúng tôi đảm nhận điều này như một thánh thức để đến được với mọi người.

Hilda Bernath, fmm.