Tỉnh Dòng FBHF- Chia Sẻ Ơn Gọi

Ngày 04/02/2020 và 05/02/2020  đã diễn ra buổi nói chuyện của 2 chị Françoise và Suzanne về 7 chị Tử Đạo cho nhà thờ l'Enfant-Jésus petit Roi de grâce ở Pháp.

Nguồn Facebook FMM FBHF